Page 24 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 24

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:02 PM Page 22

OTM PREVIEWRimtex, Türkiye Pazarna Önem

Veriyor


Turkey is Most Important Markets for Rimtex

G. C. Parmar: Türkiye bizim için en önemli bir pazardr. Köklü markalarn varlna ramen
Türkiyede mükemmel bir pazar pay elde etmeyi baarm bulunuyoruz. Türkiyedeki iplik
üreticileri kalite bilincine fazlasyla sahiptir, rmamz ise bu anlamda ürün kalitemiz ve yerel
sat sonras hizmetlerimiz ile erit ileme sistemlerinin lider tedarikçilerinden biri haline
gelmitir.
Mr. G. C. Parmar: Turkey is one of the most important markets for us for all our products
and even though with presence of long time established brands, we have been able to cre-
ate excellent market share in Turkey. Turkish spinners are very quality conscious and with
our products quality and locally available after sales service, we have become a leading sup-
plier of Sliver handling system.

Rimtex Sanayi Grubu, eirme bilezikleri üretimi
alannda 50 yl akn tecrübesi bulunan irket Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Bakan G. C. Parmar tarafndan 1991 ylnda
kurulmutur. Grubun balca hede kaliteyi yükseltmek ve im-
diye kadar yapm olduu gibi tüm bileenlerini ve proseslerini
kendi çats altnda gelitirerek üretmektir. Dünya standartla-
rnda Ar-Ge tesislerine sahip olan rma, X eksenli bilezik ve
kopçalarn yeni nesil CNC makineleri ve son model otomatik
kaplama tesislerinde, meta-
lürji uzmanlar ile yakn ibirli-
i içerisinde çalan kaliye
mühendislerinin gözetimi
altnda üretmektedir.
plik üretiminde üretim mikta-
r, süreklilik ve uzun ömürlülük
ile ölçülen verimlilik büyük
önem tamaktadr.
Ring makinelerde üretilen
ipliklerin kullanm yaygnla-
makta, iplik üreticileri ise
verimliliklerini artracak yollar
aramaktadr. Dünyann her
yerinde X eksenli bilezikler G.C Parmar - Rimtex
kullanan tüm üreticiler elde ettikleri verimlilikten memnun kal-
mtr. Türkiyedeki iplik üreticileri dahi X eksenli bilezikler ile
eritikleri üretim miktar, süreklilik ve uzun ömürlülükten mem-
nuniyet duymaktadr. Rimtex, ister ksa lii isterse uzun lii
olsun her tür iplie yönelik olarak hem kaln iplik numaralar,
hem de 300 Ne gibi süper ince iplik numaralar için uygun olan
geni bir bilezik ve kopça yelpazesi sunmaktadr. X eksenli
bilezik ve kopçalar, dünyann tüm tannm ring makinesi mar-
kalar ile uyumludur. Rimtex Groupun dünya çapnda satlan
dier ürünleri ise öyledir:
Rimtex erit leme Sistemleri,
Rimtex Malzeme leme Sistemleri,
22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29