Page 19 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 19

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:02 PM Page 17 OTM PREVIEW
Schönherr Sat Müdürü Helmut Lauterbach (solda) ve Ozan Çöteli.
Sales Manager of the Schönherr (left) & Ozan Çöteli


nda düzenlenen OTM 2014 Fuarna bu nedenle
katldk, ürünlerimizi ve teknolojimizi tanttk.
Standmzda Stäubli S3060 armür makinesi, Stäubli
Topmatic çözgü düüm makinesi, yedek parça bölü-
mümüz ve ayrca Schönherr hal makinelerimizde
dokunan hallar sergilediimiz hal bölümümüz yer
ald. OTM 2014 Fuarnda bir çok müterimiz ile
buluma imkanmz oldu.
Sadece Gaziantep firmalaryla kalmad, dier illerden
de; özellikle Adana, Kahramanmara, Denizli ve
Bursadan çok sayda gelen müterilerimiz oldu. Çok
baarl bir fuar geçirdiimizi söyleyebilirim.
Her ne kadar bölgedeki karklklar yeni yatrmlar
etkilese de, bunun geçici bir dönem olduunu ve kar-
klklar düzeldikçe bölgede yatrmlarn artarak
devam edeceini düünüyorum.
Bu pozitif hava bölgedeki sanayicilerimizde de hisse-
dilebiliyor. Dolaysyla Gaziantep ve çevresi, bata
tekstil olmak üzere yatrmlara ve gelimeye devam
edecek, Türk tekstilindeki önemli yerini koruyacaktr.
www.tekstilteknoloji.com.tr / 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24