Page 17 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 17

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:01 PM Page 15
Performansn yeni alanna sçrayn.

www.staubli.com/textile
www.staubli.com


Stäublinin yüksek teknolojiye sahip sistemleri, modern dokuma
iletmeleri için en yüksek beklentilerin dahi üzerine çkmtr. let-
menizin performansn ve verimini imdi arttrn. Dokuma hazrlk ve azlk
oluumu için lider sistem çözümlerimiz, kaliteden taviz vermeden üretim
veriminizde sçrama yapmanz salayacaktr. En yüksek hassasiyet ve
güvenilirlik, Stäubli markasn yüzyl akn süredir farkl klan niteliklerdir.
Daha fazlasn istiyorsanz, bölgenizdeki Stäubli uzmanlar ile temasa
geçmeniz yeterlidir.


TEXTILE
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22