Page 16 - tekstilteknoloji_kasim_november_2014
P. 16

tekstilteknoloji_kasm_Tekstil Subat 11/17/14 1:01 PM Page 14

OTM PREVIEWSSM, OTM 2014 Fuarnda Yeni

Makinelerini Görücüye Çkartt


SSM Exhibited New Machinery at

OTM 2014 Exhibition

SSM OTM 2014 Fuarnda, deerli müterileri ile birçok baarl ziyaret ve görüme gerçek-
letirdi. Fuarda sergiledii uygun maliyetli sarma ilemine ve iplik ilemeye yönelik yeni
çözümler youn ilgi gördü.
The OTM 2014 Exhibition was well visited as expected and SSM can look back to many good
visits and discussions with their valuable customers. New solutions for cost efective winding
and yarn processing were showed and they attracted large interest.

SSM OTM 2014 Fuarnda, deerli müterileri ile
birçok baarl ziyaret ve görüme gerçekletirdi. Fuarda
sergiledii uygun maliyetli sarma ilemine ve iplik ile-
meye yönelik yeni çözümler youn ilgi gördü. SSM, ürün
portföyünün tekstil pazarnda yarnn gereksinimleriyle
paralel olduunu bir kez daha kesin olarak kantlad.
OTM 2014 Fuarnda aadaki uygulamalara yönelik
makineler sergilendi:
Boyama/Geri Sarma: PW3-W
Birletirmeli Sarma: DP5-D
SSM PW3-W Digicone® fastflex hassas ambalaj sarma
makinesi, filament iplik boya paketi sarma ve geri sarma
alanlarnda rakipsiz esneklii ve ekonomiyi garanti
etmektedir. SSM DP5-D Digicone® fastflex hassas bir-
letirmeli sarma makinesi ise serbest biçimde programla-
nabilen bir iplik
yayma ünitesi, elek-
tronik olarak kuman-
da edilen enerji
tasarruflu kar
basnç ve sarma
parametrelerinin
gereken ekilde
uyarlanmasn sala-
yan yenilikçi iplik
gerilimi kontrol ilev-
leri sunmaktadr. Düümsüz uzun boylara yönelik olarak
yüksek younlua sahip olan ve kiiye özel üretilen çap-
raz sarlm ambalajlar da DP5-D makinesinin dier öze-
liklerinden yalnzca bir tanesidir.
SSM, OTM 2014 Fuarnda destekçisi olan Türkiye mümes-
sillii Cenger Mümessilike de teekkürlerini iletti.14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21