Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

We are Getting Ready

         to set ‘Visitor Record’ at

         ITM 2018


         ITM 2018’de ‘Ziyaretçi Rekoru’

         Kırmaya Hazırlanıyoruz


                                            Necip GÜNEY


        O   ldukça yoğun geçen bir Ekim ayının ertesinde  F ollowing a very busy October, we are again toget-

                                 her with you. The month we passed, we worked
            yine sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz ay hem
                                 intensively both at home and abroad. Besides the
            yurtiçinde hem de yurtdışında hummalı bir
         çalışma içerisindeydik. Yurtiçinde katılmış olduğumuz  Sign Istanbul, Printtek and Premiere Vision Fairs those
         Sign İstanbul, Printtek ve Premiere Vision Fuarları’nın yanı  we attended in Turkey, we traveled to Germany too.
         sıra yurtdışında da Almanya’ya yolculuk ettik. Almanya  Within our Germany trip, we have conducted negotiati-
         seyahatimiz dâhilinde uzun yıllardan bu yana iş ortaklığımızı  ons regarding ITM 2018 with the leading names of the
         sürdürdüğümüz Alman tekstil makineleri sektörünün  German textile machinery sector, which we are in colla-
         lider isimleri ile hem ITM 2018’e yönelik görüşmeler  boration for a long time as well as got information about
         gerçekleştirdik hem de yaşanan son sektörel gelişmel- the latest sectoral developments. We have shared all of
         ere yönelik bilgiler edindik. Tüm bu haberleri de özenle  these news with you in our ‘Germany Special Edition’  3
         hazırladığımız ‘Almanya Özel Dosyası’ dâhilinde sizlerle  which we prepared diligently.      BAŞYAZI VIEW
         paylaştık.                 On the other hand, as the ITM 2018 approaches, both
         Diğer yandan, ITM 2018 yaklaştıkça, hem heyecanımız  our enthusiasm and studies are increasing. As you all
         hem de çalışmalarımız giderek artıyor. Bildiğiniz gibi, 14-17  know ITM 2018 International Textile Machinery Exhibition,
         Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz ITM  that we will be holding between 14-17 April 2018, is one
         2018 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı, dünyanın kendi  of the biggest organizations in the world in its own field
         alanında en büyük organizasyonlarından birisi olmasının  as well as the biggest one of our region. As a result of
         yanı sıra bölgemizin de en büyük tekstil makineleri fuarı.  our intense work that we have been continuing at home
         Yurtiçi ve yurtdışında aylardan beri sürdürmekte olduğu- and abroad for months, all of our halls have already been
         muz çalışmalarımız neticesinde tüm salonlarımız doldu  full. We are keeping on hard working for to realize our
         bile. Bir diğer hedefimiz olan ziyaretçi rekorunu kırmak için  ‘visitor record’ goal. In this direction, we are attending to
         de aynı şekilde çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda bir  the events and fairs held at home and abroad as well as
         yandan yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen etkinlik ve fuarlara  continuing ‘full throttle’ visits to our business partners.
         katılıyor diğer yandan da iş ortaklarımıza düzenlediğimiz  Our activities on digital platforms are getting stronger day
         ziyaretleri tüm hızıyla sürdürüyoruz.   by day and we continue to share our studies from our
         Dijital platformlardaki etkinliğimiz de her geçen gün biraz  social media accounts. If you want to be informed about
         daha güçleniyor ve çalışmalarımıza yönelik sosyal ağ hes- the activities we are pursuing, you can follow us from the
         aplarımızdan yaptığımız düzenli paylaşımlarımız sürüyor. Siz  belowed social platforms and can download ITM 2018
         de bizi aşağıda adreslerini verdiğimiz sosyal platformlardan  mobile application.
         ve ITM 2018 mobil uygulamamızdan takip edebilir ve  Yes; the things above we mentioned and many more are
         sürdürdüğümüz etkinliklere ilişkin bilgi sahibi olabilirsiniz.  waiting for you on the following pages. We enjoyed the
         Evet; her zaman dediğimiz gibi, biz hazırlarken büyük keyif  preparation very much, hopefully you will get the same
         aldık umarız siz de okurken aynı keyfi alırsınız. pleasure while you are reading.

         Aralık ayı sayımızda görüşmek üzere; keyifli okumalar… See you in December release; enjoy your reading…
          Our Social Media Accounts / Sosyal Ağ Hesaplarımız: ITM 2018 Mobil Uygulamamız / ITM 2018 Mobile Application:
                    / itm2018                     itm2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10