Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

Aleph is Showcasing its


          LaForte Paper at Sgia Expo 2017
                    ®


          As a leader in the international digital printing industry, Aleph, an Italy-
          based company, showcased the LaForte Paper Industrial printer for textile
                                  ®
          and sign market at Sgia Expo 2017 in New Orleans.

          Since its first reveal at ITMA 2015  strength and stability of performance, Magnetic linear motion: Precise
          in Milano, the LaForte Paper has  and the easy-to-use interface pro- head movement guaranteed by
                  ®
          achieved its recognition from not only vides great convenience to users. magnetic force.
          in Italian market but also in interna- The Aleph LaForte Paper responds  Resolution: 1200 dpi (piezoelectric
                                ®
          tional market for its high standard  to the need of digitalization by Aleph  variable drop technology)
          performance, high quality printing  customers, from medium to large  Easy alignment: The easy alignment
          results and its high technology and  companies.       of the print heads guarantees perfect
          high speed which allows to enhance  Production capacity: Maximum  printing.
          the whole production.     speed of 920 sqm/h      Innovative control software: The
          Meanwhile, the distinctive elements  Patented System: Innovative rotary  new software for dot matrix layout
          of this iconic printer are the design  belt with air vacuum system that  guarantees exceptional perfor-
          of LaForte Paper which reflects its  eliminates the need of glue. mance.
              ®
      GÜNDEM NEWS 24
     24


          Aleph, LaForte Paper ile
                             ®

          Sgia Expo 2017’de


          Dijital baskı pazarının, uluslararası çapta önde gelen isimlerinden olan İtalyan menşeli Aleph
          firması, New Orleans’ta düzenlenen Sgia Expo 2017 Fuarı’nda tekstil ve etiket pazarına
          yönelik geliştirdiği yeni endüstriyel geniş format dijital baskı makinesi LaForte® Paper’ı tanıttı.

          İlk olarak Milano’da düzenlenen ITMA  istikrarını yansıtmasının yanında kolay  Manyetik doğrusal hareket: Manye-
          2015’te tüketicilerle buluşturulan  anlaşılır arayüzü de kullanıcılara büyük  tik kuvvetin garantisi altındaki hassas
            ®
          LaForte Paper, tüm üretim sürecinin  rahatlık sağlıyor.   kafa hareketleri
          hızlanmasını sağlayan, yüksek perfor- Orta ve büyük ölçekli firmaların  Çözünürlük: 1200 dpi (piezoelektrik
          mansı, üst kalite yazıcı çıktıları ve yük- ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan Aleph  değişken drop teknolojisi)
                            ®
          sek teknolojisi ile yüksek hızından ötürü LaForte Paper’ın özellikleri şu şekilde  Kolay Hizalama: Baskı kafalarının
          İtalya’nın yanı sıra uluslararası çapta da  sıralanıyor:   kolay hizalanması sayesinde mükem-
          tanınırlığa sahip olmayı başardı. Üretim Kapasitesi: Saatte maksimum  mel baskı
          Rakipleriyle karşılaştırıldığı vakit, özellikle 920 metrekare Yenilikçi kontrol yazılımı: Nokta
          tasarımsal anlamda kendisini farklılaş- Patentli Sistem: Yapışkan ihtiyacını
          tıran özelliklere sahip olan modelin bu  ortadan kaldıran hava vakumlu yenilikçi  matris dizilimi için istisnai performans
          ayırt edici unsurları kendisinin güç ve  döner kayış     sağlayan yeni yazılım
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31