Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

SPGPrints Experience Center:


          Digital Textile Industry Innovation Hub          SPGPrints has strengthened its commitment to the adoption and
          development of digital textile printing technology, with the formal opening
          of the Experience Center – the 700m demonstration and training facility
                                2
          located at the company’s Boxmeer/Netherlands headquarters.

          The facility contains SPGPrints’  production speeds of up to 40m/ The Experience Center gives sup-
          two flagship digital textile printers in  min; and a 3200mm-wide multi-pass pliers and buyers of digitally printed
          precisely maintained atmospheric  JAVELIN printer, for home furnish- textiles a showcase for learning how
                            ®
          conditions: an 1850mm-wide sin- ing applications. The Center also  to reap the revolutionary benefits
          gle-pass PIKE printer, designed for  features a meeting room and state- of digital printing, and understand-
               ®
          both large and short volumes with  of-the art presentation equipment. ing the end-to-end implications of
      GÜNDEM NEWS 18
     18


          SPGPrints Deneyim Merkezi:


          Dijital Tekstil Endüstrisi Yenilik Merkezi          Hollanda/Boxmeer’deki genel merkezinde yer alan 700 m büyüklüğündeki sunum
                                        2
          ve eğitim tesisi Deneyim Merkezi’nin kurdelesini kesen SPGPrints, dijital tekstil baskı
          teknolojisinin benimsenmesi ve gelişmesi yönündeki adımlarına bir yenisini daha ekledi.

          Atmosferik koşulların sağlandığı  çok geçişli JAVELIN baskı makine- satıcılarına, dijital baskının devrim
                                 ®
          merkezde SPGPrints’in amiral gemisi  sidir. Merkezde bunlara ek olarak bir  niteliğindeki faydalarından nasıl yarar-
          iki makinesi bulanmaktadır. 1850 mm toplantı odası ve en son teknoloji su- lanacaklarını ve SPGPrints teknoloji-
          genişlikte tek geçişli PIKE baskı ma- num ekipmanları bulunuyor. Deneyim  siyle yapılan dijital üretimin her açıdan
                   ®
          kinesi diğeri ise ev tekstili uygulama- Merkezi ile hedeflenen temel amaç,  ne anlama geldiğini anlamalarını sağ-
          ları için kullanılan 3200 mm genişlikte dijital baskı tekstil ürünleri alıcıları ve  layacak bir ortam sunmak. Ayrıca bu
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25