Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

ShanghaiTex 2017 and Marks & Spencer

          Hand in Hand for a More ‘Greeny’ World          Stepping into its 33 year, ShanghaiTex 2017 has collaborated with Marks
                     rd
          & Spencer to conduct a trendsetting forum – “Marks & Spencer - Plan A
          2025” on 28 November, 2017.

          In response to the growing aware- perts from different fields, ShanghaiT- Stepping into its 33 year, Shang-
                                                rd
          ness of environmental friendly  ex is also considered as an advanced haiTex 2017 has collaborated with
          manufacturing, ShanghaiTex always  platform for industrial elites to obtain  Marks & Spencer to conduct a trend-
          dedicates to present ‘green’ textile  the most cutting-edge information  setting forum – “Marks & Spencer -
          technology with low energy con- and exchange opinions on industry  Plan A 2025” on 28 November, 2017.
          sumption. By cooperating with ex- development.       “Plan A” indicates the core value of      GÜNDEM NEWS 14
     14


          ShanghaiTex 2017 ve Marks & Spencer


          Daha ‘Yeşil’ bir Dünya için El Ele


          Bu yıl 33. Kez düzenlenecek olan ShanghaiTex 2017; Marks & Spencer ile yaptığı
          işbirliği dahilinde, 28 Kasım 2017 tarihinde ‘Marks & Spencer - Plan A 2025’ adlı bir
          trend belirleme forumu düzenleyecek.


          ShanghaiTex, çevre dostu üretim konu- için gelişmiş bir platform vazifesi görüyor. topluluklara yardım etmek gibi hedeflerle
          sundaki artan farkındalığa yanıt olarak,  Bu yıl 33. Kez düzenlenecek olan Shang- hayata geçirdiği ‘Plan A’, firmanın bu tür
          kendisini daima düşük enerji tüketimi  haiTex 2017; Marks & Spencer ile yaptığı  sorumluluk projelerine verdiği temel değeri
          ile ‘yeşil’ tekstil teknolojisini sunmaya  işbirliği dahilinde, 28 Kasım 2017 tarihinde ortaya koyuyor.
          adıyor. ShanghaiTex aynı zamanda farklı  ‘Marks & Spencer - Plan A 2025’ adlı bir  Etkinliğe katılanlar, Plan A’daki en son
          alanlardan uzmanlarla yaptığı işbirlikleriyle,  trend belirleme forumu düzenleyecek.  gelişmelere ilişkin bilgi edinmelerinin yanı
          pazarın seçkin isimlerinin en yeni bilgileri  Marks & Spencer’ın dünyayı korumaya  sıra, diğer üst düzey endüstri oyuncularıyla
          edinmesini ve endüstrinin gelişimiyle ilgili  yardımcı olmak, kaynakları sorumlu bir  çevre dostu çözümler üzerinde tartışma
          birbirleri ile görüş alışverişinde bulunması  şekilde kullanmak, atıkları azaltmak ve  imkanı bulabilecekler.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21