Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

ITM 2018 Exhibition Will Play An Essential

          Role In The Entegration Of The Turkish


          Textile Machinery Sector With The World


          İsmail Gülle, the Chairman of the Board of Istanbul Textile And Raw Materials
          Exporters Association (ITHIB), underlined the bright future of the textile
          industry with his recent remarks. Gülle told that ITM 2018 will bring the world
          textile technology sectors together in Turkey as well as it will be a pioneer in
          promoting the Turkish machine industry.

                                    After 2016, with the words of İsmail Gülle, the
                                    Chairman of ITHIB, “Very impressive investment and
                                    export news are coming in 2017, which is declared
                                    to be the year of enterprise by us. To analyze the
                                    situation of the sector, and to learn what the new in-
                                    vestments and export rates can be, and to underline
                                    the importance of ITM 2018, we made an interview
                                    with İsmail Gülle, the Chairmen of ITHIB. Remarking
                                    that the textile industry will be very lively and produc-
      GÜNDEM NEWS 4                       hopeful years; and you made an assertion to make
     4                               tive in 2017 and 2018, Gülle said that investment of
                                    around will be 3 billion dollars will be made.
                                    After tumultuous years, we are at the beginning of

                                    an investment of 3 Billion Dollars in 2018. What kind
                                    of dynamics are you associating this with?
                                    Since the 1980s, the industry of Textile and Raw


                             ITM 2018 Fuarı, Türk

                             Tekstil Makine Sektörünün


                             Dünyayla Entegrasyonunda

                             Önemli Bir Rol Oynayacaktır
          İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle son
          günlerde yaptığı açıklamalarla tekstil sektörünün parlak geleceğine dikkat çekti. Gülle,
          ITM 2018’in gerek dünyadaki teknolojileri sektör ile Türkiye’de buluşturacak olması
          dolayısıyla gerekse Türk makine sektörünü tanıtmada öncü bir nitelik taşıdığını söyledi.


          2016’nın ardından, İTHİB Başkanı  olabileceğini öğrenmek ve ITM 2018’in Zorlu virajların ardından ümitli yılların
          İsmail Gülle’nin tabiriyle “Atılım yılı olarak öneminin altını çizmek için İTHİB Baş- başlangıcındayız; sizin de 2018 yılına
          ilan ettiğimiz 2017 yılında” birbirin- kanı İsmail Gülle ile bir röportaj yaptık.  dair 3 Milyar Dolarlık tekstil yatırımı
          den güzel yatırım ve ihracat haberleri  2017 ve 2018’in tekstil sektörü için  iddianız var. Bunu ne tür dinamiklere
          geliyor.            çok hareketli ve verimli geçeceğini vur- bağlıyorsunuz?
          Sektörün nabzının tutmak, yeni  gulayan Gülle 3 milyar dolarlık yatırım  Türkiye’de Tekstil ve Hammaddeleri sek-
          yatırımların ve ihracat oranlarının neler  olacağını söylüyor. törü, 1980’li yıllardan itibaren ekonominin
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11