Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

Saurer Embroidery Epoca 7


          was Presented to the Sector in


          Working Condition          With the partnership of Saurer Inc. (Embroidery) and its Turkey Distributor, Bilol Ltd.,
          Epoca 7 was presented in working condition at KUP10 Brode Factory in Düzce.

          With the partnership of Saurer Inc.  pation, Epoca 7 was introduced to  as Benzer, Directory of the Sales
          (Embroidery) and its Turkey Distribu- manufacturers in working condition  Department of Saurer Embroidery,
          tor, Bilol Ltd., the presentation, which for the first time. Just in November,  and Celal Pozan, Sales Director of
          provided an opportunity to closely  2016, Brode Seminars were held in  Turkey Region, gave comprehen-
          examine all features of Epoca 7, was  Bursa and Çorlu, and received a lot  sive information about Epoca 7; its
          made at KUP10 Brode Factory in  attention from the manufacturers of  innovations, advantages and features
          Düzce. At the presentation, which  the region. In the meeting of Epoca  were remarked. Galip Bilol, General
          had quite a high number of partici- 7, held on the 3 of May, Thom- Manager of Bilol Ltd., said “We are
                               rd
      GÜNDEM NEWS 36
     36
          From left to right: Domenico Disimino, Regional Sales Manager of Saurer Embroidery, Galip Bilol, the General Manager of Bilol Ltd., Serdar Karakaş, General Manager of KUP10 Brode,
          Thomas Benzer, Director of the Sales Department of Saurer Embroidery and Celal Pozan, Sales Manager of Turkey Region.
          Soldan sağa: Saurer Embroidery Bölge Satış Müdürü Domenico Disimino, Bilol Ltd. Genel Müdürü Galip Bilol, KUP10 Brode Genel Müdürü Serdar Karakaş , Saurer Embroidery Satış Bölümü Başkanı
          Thomas Benzer ve Türkiye Satış Müdürü Celal Pozan.
          Saurer Embroidery Epoca 7


          Çalışır Vaziyette Sektöre Sunuldu          Saurer Inc. (Embroidery) ve Türkiye mümessilliği Bilol Ltd. işbirliğiyle, Düzce KUP10 Brode
          Fabrikasında Epoca 7’nin çalışır vaziyette sunumu yapıldı.

          Saurer Inc. (Embroidery) ve Türkiye  sağlandığı sunumda Epoca 7 ilk kez  Epoca 7 buluşmasında da Saurer
          mümessilliği Bilol Ltd. işbirliğiyle,  çalışır vaziyette üreticiyle buluşmuş  Embroidery Satış Bölümü Başkanı
          Epoca 7’nin tüm özelliklerinin yakından oldu. Daha Kasım 2016’da Bursa ve  Thomas Benzer ve Türkiye Satış
          inceleme fırsatının bulunduğu sunum  Çorlu’da Brode Semineri gerçekleş- Müdürü Celal Pozan Saurer Epoca
          Düzce KUP10 Brode Fabrikasında  tirilmiş, bölge üreticilerinden yoğun  7 hakkında kapsamlı bilgi verdi; yeni-
          yapıldı. Oldukça fazla sayıda katılımın  ilgi görmüştü. 3 Mayıs’ta gerçekleşen  likler, avantajlar ve özellikleri anlatıldı.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43