Page 34 - Tekstil Teknoloji
P. 34

Tetaş, Is Continuing With Its


          Private Show Which It has


          Traditionalized in 2017          The Private Show organized by Tetaş İç ve Dış Tic. A.Ş. company was held
          in the showroom located at Tetaş Istanbul Center between the dates 4-6
                                                     th
          May 2017. During the said event many customers from Istanbul and from
          various provinces of Turkey flocked to the Istanbul Showroom of Tetaş in
          order to closely examine the latest innovations.

          The Private Show organized by Tetaş  Cad Systems, Apex Design Sys- latest innovations. In addition to the
          İç ve Dış Tic. A.Ş. company was held  tems, Körnit Digital Printing Machines  Private Show held during the second
          in the showroom located at Tetaş  Apparel Machines were presented to  half of 2016, apparel machine yarns
          Istanbul Center between the dates  which many customers from Istanbul  and energy efficient machines were
          4-6 of May.          and from various provinces of Turkey  also showcased.
           th
          During the 3 days of the Show Shima  flocked to the Istanbul Showroom of  Knitting machines that produce seam-
          Seiki Cutter, Layout Machines, Gemini Tetaş in order to closely examine the  less and non-apparel pertaining to

      GÜNDEM NEWS 32
     32
          Tetaş, Geleneksel Hale Getirdiği


          Private Show’a 2017’de de


          Devam Ediyor          Tetaş İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin düzenlediği Private Show, 4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde
          Tetaş İstanbul Merkezi binasındaki Showroom’da gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca
          İstanbul’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok müşteri, son yenilikleri yakından
          incelemek için Tetaş’ın İstanbul Showroom’una akın etti.

          Tetaş İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin düzen- Apex Tasarım Sistemleri, Körnit Dijital için Tetaş’ın İstanbul Showroom’una
          lediği Private Show, 4-6 Mayıs 2017  Baskı Makinelerinin ve konfeksiyon  akın etti. 2016’nın ikinci yarısında
          tarihlerinde Tetaş İstanbul Merkez  makinelerinin tanıtımının yapıldığı 3  yapılan son Private Show’a ek olarak
          binasındaki Showroom’da gerçek- gün boyunca İstanbul’dan ve Türki- konfeksiyon makinelerinde iplik ve
          leştirildi. Shima Seiki Cutter, Serim  ye’nin çeşitli illerinden birçok müşteri, enerji tasarrufu sağlayan makine-
          Makineleri, Gemini Cad Sistemleri,  son yenilikleri yakından incelemek  ler sergilendi. Triko makinelerinde
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39