Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Cooperation Between Spot


          Kimya, Tanatex Chemicals And


          Transfar International Group

          Strengthened
          Spot Kimya, the selective partner of Tanatex Chemicals, and Transfar
          Chemicals join forces.

          Succeeding the acquisition of Tanatex auxiliaries under Transfar brand in  specialty chemicals of Transfar Chem-
          Chemicals by Transfar Chemicals  Turkey. CEO Spot Kimya, Mr. Cihat  icals. This enables us, and all parties
          in 2016, the companies agreed to  Bayram, “Spot Kimya is operating  involved, to follow our ambitions and
          strengthen the cooperation with Spot  independently in Turkey as a selective  enhance our customer service even
          Kimya. As of today Spot Kimya is  provider of Tanatex Chemicals solu- further.” CEO Tanatex Chemicals, Mr.
          appointed as a distributor of Trans- tions. We are pleased to strengthen  Marco de Koning, “We are looking
          far International Group for its textile  our product portfolio with the textile  forward to take the next steps with      GÜNDEM NEWS 20
     20


          Spot Kimya, Tanatex Chemicals ve


          Transfar International Group’tan

          Güç Birliği          Tanatex Chemicals’ın stratejik ortağı olan Spot Kimya, Transfar Chemicals ile güçlerini
          birleştirdi.

          Tanatex Chemicals’ın Transfar Chemi- Spot Kimya CEO’su Cihat Bayram,  hedeflerine doğru atılan bir adım ve
          cals tarafından 2016 yılında devralın- “Spot Kimya, Türkiye’de Tanatex Che- bizlerin müşterilerimize verdiğimiz hizmet
          masını takiben, şirketler Spot Kimya ile  micals firmasının çözüm ortağı olarak  kalitesini daha da geliştirmesini sağlıyor
          işbirliğini kuvvetlendirme kararı aldı. Spot bağımsız faaliyet göstermektedir. Ürün  olacak. “dedi.Tanatex Chemicals
          Kimya, Transfar International Group’un  portföyümüzü Transfar Chemicals’ın  CEO’su, Marco de Koning, “Transfar
          Transfar markası adı altında Türkiye’deki  özel tekstil kimyasallarıyla güçlendiri- Chemicals ve Spot Kimya ile bir sonraki
          tekstil yardımcılarının distribütörü olarak  yor olmaktan memnuniyet duyuyoruz.  adımları atmaya can atıyoruz. Birlikte,
          atanmıştır.          Bu, hem bizim, hem de tüm tarafların  aktif müşteri tabanımızı ve Türkiye paza-
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27