Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

Eco Passport Certificate for Mimaki

          Sublimation Dyes for Sustainable


          Textile Chemicals from Oeko-Tex
                                                ®


          Mimaki, the leading wide format printing and cutting machines manufacturer,
          was granted the Eco Passport” certificate issued by Oeko-Tex® for
          “Sb54/310/410” and “Sb320/420”sublimation dye groups. Thus it has been
          certified that these dyes can be safely used on textile products.

          The “Eco Passport” certificate certifies  establishment with it central address  collaboration of Hohenstein and other
          that the chemicals used in the produc- based in Switzerland was created in  institutes in Europe. Thanks to the
          tion of textile dyes, supporting materi- order to certify the use of products  tests and research work that Hohen-
          als and finishing products are reliable.  containing chemical components  stein has conducted, it has shaped
             ®
          Oeko-Tex , having developed the Eco for sustainable textile production.  the future of the sector towards the
                             ®
          Passport system, is an international  Oeko-Tex , was founded through the  creation of quality and standards that


      GÜNDEM NEWS 16
     16

          Mimaki Süblimasyon Boyalarına


          Oeko-Tex ’ten Sürdürülebilir
                      ®

          Tekstil Kimyasalları İçin


          Eco Passport Sertifikası          Geniş format baskı ve kesim makinelerinin lider üreticisi Mimaki, “Sb54/310/410”
          ve “Sb320/420”süblimasyon boya grubu için Oeko-Tex® tarafından verilen “Eco
          Passport” sertifikasını almaya hak kazandı. Böylelikle bu boyaların tekstil ürünleri
          için güvenle kullanılabileceği belgelenmiş oldu.


          “Eco Passport” sertifikası, tekstil  kuruluşu tarafından geliştirilen Eco  ların oluşması için test ve araştırma-
          boyaları, yardımcı maddeleri ve bitim  Passport sistemi, kimyasal bileşenli  larıyla sektöre yön veren Hohenstein
          işlemcilerinde kullanılan kimyasalların  ürünlerin sürdürülebilir tekstil üretim  ve Avrupa’daki diğer enstitülerin bir
          güvenirliğini belgeliyor. Merkezi İsviç- kullanımını onaylamak için oluşturuldu. araya gelerek oluşturduğu Oeko-Tex ,
                                                      ®
          re’de bulunan Oeko-Tex uluslararası  Sektörün talep ettiği kalite, standart- sürdürülebilir tekstil kimyasalları için
                   ®
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23