Page 13 - Tekstil Teknoloji
P. 13

finansmana erişim noktasında tam da  tasarlanan, herhangi bir üründe veya pro- balistik (kurşun geçirmez) kumaş-
      ihtiyacı olan destek kalemlerinin başında  ses dahilinde veya yalnız başına belirli bir  lar, akustik izolasyon malzemeleri,
      gelmektedir. Aynı zamanda Doğu ve Gü- özelliği yerine getirmek amacıyla kullanılan  roketler, otomobillerdeki hava yastıkları,
      neydoğu’da bulunan 23 ilde teröre karşı  malzemelerdir. Teknik tekstiller pahalı,  anti-statik tekstiller, suni çimen, tentelik
      panzehir niteliğinde olacak ve yüz binlerce katma değeri yüksek ürünlerdir. Kimyasal- kumaşlar, bandaj malzemeleri, aleve
      kişinin istihdamına büyük katkı sağlayacak lara, hava şartlarına, mikro organizmalara  dayanıklı battaniye ve yastıklar, filtreler,
      Cazibe Merkezleri Destekleri de doğu ve  dayanıklı, yüksek mukavemet, yanmaz- yanmaz yapı malzemeleri, kimyasal
      batı arasındaki refah farkını aza indirecek  lık gibi üstün performans özelliklerine  koruyucu giysiler, tek kullanımlık ko-
      ve 2017 yılının yatırım yılı olmasına büyük  sahiptirler. Teknik tekstillerin kullanıldığı 150 ruyucu giysiler gibi çok geniş bir alanı
      katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki nitelikli  kadar nihai ürün bulunmaktadır. Bunlar;  kapsamaktadır. Türkiye, sahip olduğu
      üretici sertifikası uygulamasına geçil- konveyör (taşıyıcı) bantlar, tıbbi eldivenler,  üretim alt yapısı ve teknik donanımı ile
      mesi ve nitelikli üreticilerin bu alanlarda
      desteklenmesinin sektörde olumlu etkileri
      görülecektir.

      Çok önemli bir konu olan teknik
      tekstiller desek bize neler aktarır-
      sınız? Algılanmasından üretimine,
      ihracatından güncel hayattaki kulla-
      nımına neler söylemek istersiniz?
      Teknik tekstil; sektörümüzün estetik ve
      dekoratif özelliklerinden ziyade, öncelikle
      teknik performansları ve fonksiyonel
                                                          GÜNDEM NEWS
      özellikleri için üretilen tekstil malze-
      meleri ve ürün özelliklerine sahip
      bir alandır. Bu ürünler özel olarak                             11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18