Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

Turkish Apparels Made A


          Strong Appearance In US!          In the lead of IHKIB (Istanbul Apparel Exporters Association), stands of Turkish
          companies participated in US’s biggest apparel exhibition Magic Show were
          flooded by visitors. Especially denim, shoes, socks and leather garments
          companies attracted great interest in the exhibition in Las Vegas, where 35
          companies from Turkey participated.

          IHKIB EU, USA, Far East Exhibitions importer with 99 billion dollars a  will join to the next one. Because
          and External Relations Committee  year. Turkey has caught 1.5 bil- all participating companies have
          Chairman Ozkan Karaca said that,  lion dollars in this market 10 years  already made reservations for 2018.
          a total of 35 companies, with 21  ago. However, for various reasons,  Americans expect more companies
          national, were participated to the ex- the figure regressed to 536 million  to participate especially from denim,
          hibition in Las Vegas, and especially  dollars. At this point our compa- socks and footwear sectors. Today,
          denim, shoes, socks and leather  nies started to move away from the  my hope of catching 1,5 billion dol-
          apparel companies attracted great  US, which is the biggest market of  lars, as it was in 2005, is increasing
          interest.           the world. As IHKIB, we are giving  more and more in every exhibition.’
          Indicating that this intense interest  special importance to the US for  Underlining that, the size of the US
          shown to the Turkish companies  the last few years and organizing  apparel market is predicted to be
      GÜNDEM NEWS 6 words as follows:   participated in the exhibition but I  contribution to getting more share
     6     in the exhibition, held between the  national participation to Magic  320 billion dollars in 2021, Karaca
                         Show, the biggest apparel exhibition added that, the Turkish Trade Center
          dates of 13-16 August, made them
                                        in New York will also make a big
                         of US. This year, our 35 companies
          so happy, Karaca continued his
                         am sure that at least 50 companies
          ‘US is the world’s largest apparel
                                        from this huge figüre.          Türk Hazır Giyimcilerden


          Amerika’da Gövde Gösterisi!          İHKİB öncülüğünde ABD’nin en büyük hazır giyim fuarı Magic Show’a katılan
          Türk firmalarının stantları ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’den 35 firmanın
          katıldığı Las Vegas’taki fuarda özellikle denim, ayakkabı, çorap ve deri
          konfeksiyon firmaları büyük ilgi gördü.


          İHKİB AB, ABD, Uzakdoğu Fuarlar ve  konumunda. Türkiye 10 yıl önce bu  rezervasyonlarını yaptırdılar. Amerikalılar
          Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Özkan  pazarda 1,5 milyar dolarları yakalamıştı.  özellikle denim, çorap ve ayakkabı sek-
          Karaca, 21’i milli toplam 35 firma ile  Ancak çeşitli nedenlerle rakam 536  törlerinden daha çok firmanın katılmasını
          katıldıkları Las Vegas’taki fuarda özellikle  milyon dolara geriledi. Firmalarımız da bu bekliyorlar. Bugün 2005 öncesindeki 1,5
          denim, ayakkabı, çorap ve deri konfek- noktada dünyanın en büyük pazarı olan  milyar doları yakalama ümidim her fuarda
          siyon firmalarının büyük ilgi gördüğünü  ABD’den uzaklaşmaya başladı. İHKİB  daha çok artıyor.”
          söyledi.            olarak son birkaç yıldır ABD’ye özel  ABD’nin hazır giyim pazarı büyüklüğünün
          13-16 Ağustos tarihleri arasında düzen- bir önem veriyoruz. ABD’nin en büyük  2021’de 320 milyar dolara çıkacağının
          lenen fuarda Türk firmalarına gösterilen  hazır giyim fuarı olan Magic Show’a milli  öngörüldüğünün altını çizen Karaca,
          yakın ilginin kendilerini son derece mutlu katılım düzenliyoruz. Bugün 35 firma- New York’ta açılan Türkiye Ticaret
          ettiğini belirten Karaca, sözlerini şöyle  mızın katıldığı fuara gelecek sezon en  Merkezi’nin de bu devasa rakamdan
          sürdürdü: “ABD, yıllık 99 milyar dolarla  az 50 firmanın katılacağından eminim.  daha çok pay alınmasına büyük katkı
          dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı  Çünkü katılımcı bütün firmalar 2018 için  sunacağını da sözlerine ekledi.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13