Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

ITM 2018 Occupancy Rate of


          Exhibition Rises to 90%          ITM 2018 Exhibition, has reached an occupancy rate of 90% shortly after starting its
          sales and reservations, due to the huge demand for participation and therefore draws
          attention with the increase in the number of its participants and capacity utilization.

          The ITM 2018 International Textile  and in neighboring countries and in  to global uncertainties in the second
          Machinery Exhibition whose sales  countries of the region. For this rea- half of the year of 2016, started to
          and reservations were started in  son, the Exhibition, which has gotten revive by 2017. Especially in 2018,
          September 2016, rose to 90 %  great attention of the world’s tech- it is estimated that textile producers,
          occupancy rate in a short period  nology producers, continues to grow  who are attracting attention with the
          of time owing to huge demands of  by increasing number of participants  increase in exports, will purchase a
          participation. Some of exhibitors  and capacity.      large number of machines in order
          have reserved their same stands in              to increase their capacities and to
          ITM 2016 for ITM 2018 when some  INCREASING INVESTMENTS IN  renew their technology circuits. İsmail
          of them widened their stands. ITM  TURKEY          Gülle, President of Istanbul Textile
          Exhibitions, which is the 3rd biggest  The technology investments in  and Raw Materials Exporters Union,
          fair in the world, is the most accu- Turkey, one of the world’s most  underlines the fact that 3 Billion Dol-
          rate address to meet with investors  important countries in textile pro- lars will be invested in the sector until
      GÜNDEM NEWS 4
     4     both in Turkey, a country of textile,  duction, that were left in limbo due  the end of 2018.          ITM 2018 Fuarı %90 Doluluk


          Oranına Ulaştı          Satış ve rezervasyonlarına başlandıktan kısa süre sonra, yoğun talepler doğrultusunda
          %90’ı dolan ITM 2018 Fuarı, katılımcı sayısı ve kapasitesindeki artışla dikkat çekiyor.

          Eylül 2016’da satış ve rezervasyonla- için en doğru adres özelliği taşıyor. Bu  hareketlenmeye başladı. Özellikle son
          rına başlanan ITM 2018 Uluslararası  nedenle dünya tekstil teknoloji üreti- dönemde ihracat artışlarıyla dikkat
          Tekstil Makineleri Fuarı, yoğun katılım  cilerinin büyük ilgi gösterdiği fuar, her  çeken tekstil üreticilerinin, 2018 yılında,
          talepleri doğrultusunda, kısa bir sürede geçen gün katılımcı sayısını ve alanını  hem kapasitelerini artırmak hem de
          %90 doluluk oranına ulaştı. ITM 2016  artırarak büyümeye devam ediyor.  teknoloji parkurlarını yenilemek için
          Fuarındaki stant alanlarıyla ITM 2018’de           önemli oranda makine alımı yapmaları
          de yerini alan katılımcıların yanı sıra,  TÜRKİYE’DE YATIRIMLAR ARTIŞTA bekleniyor.
          yerlerini büyüten katılımcılar da oldu.  Tekstil üretiminde dünyanın en önemli  İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri
          Alanında dünyanın 3. Büyük fuarı olan  ülkelerinden birisi olan Türkiye’de, 2016 İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle,
          ITM Fuarları, hem bir tekstil ülkesi olan  yılının 2. yarısında global belirsizlikler  2018 yılı sonuna kadar sektörde 3 Mil-
          Türkiye’deki hem de çevre ülkelerdeki  sebebiyle beklemeye alınan teknoloji  yar Dolarlık yatırım gerçekleştirileceğinin
          ve bölgedeki yatırımcılarla buluşmak  yatırımları, 2017 yılı itibarıyla yeniden  altını çiziyor.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11