Page 40 - Tekstil Teknoloji
P. 40

Mersan’s New Textile


          Machines Are On The Way!          Mersan, a brand with high awareness of textile machinery production in
          Turkey as well as in international markets, continues to produce at full speed.

          Established in Istanbul in 1983 and  developed with the latest technolo- • Non-Stop Open Width Compactor
          producing various machines for the  gy and technology. The company,  • Baloon Squeezing
          textile finishing sector since then,  which exports 90% of its production  • OpenWidth Singeing Machine
          Mersan Stainless Machine Compa- to more than 20 countries globally,  • Superfix T4/ Thermosetting
          ny Co. Ltd. has been continuing its  is one of the leading producers of  • Superfix T2/ Thermosetting
          activities in Istanbul-Beylikduzu since Turkey with the importance given to  • Wet Tubular Reversing Machine
          1997. Mersan’s annual average ma- 30 years of experience and R & D  • Dry Reversing Machine
          chine production is 120 units, which  studies.       • Tubular Dampsompactor
          is a total of 10 different types of ma- The textile machines that Mersan  • Open WidthDampsompactor
          chines, all of which are developed in  produces are as follows: • Batik Machine
          accordance with CE standards and  • MerSanfor/ Compactor  • Open Width Cutting- Squeezing      GÜNDEM NEWS 38
     38


          Mersan’ın Yeni Tekstil


          Makineleri Yolda!


          Tekstil makine üretimiyle, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da yüksek
          bilinirliğe sahip bir marka olan Mersan, üretime tüm hızıyla devam ediyor.


          1983 yılında İstanbul’da kurulan ve o  yıllık ortalama makine üretimi ise 120  • Açık En Sanfor
          günden bugüne tekstil terbiye sektö- adet. Üretiminin %90’ını ihraç eden ve  • Ultra X4 Balon Sıkma
          rüne yönelik çeşitli makineler üreten  küresel çapta 20’yi aşkın ülkeye ihracat • Yakma/ Gaze
          Mersan Paslanmaz Makina San. ve  gerçekleştiren firma, 30 yıllık tecrübesi  • Termofiksaj T4
          Tic. Ltd. Şti. 1997 yılından bu yana  ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği önemli  • Termofiksaj T2
          faaliyetlerini İstanbul- Beylikdüzü’ndeki  ülkemizin önde gelen üreticilerinden  • Islak Ters Çevirme
          fabrikasında sürdürüyor. Tümü CE  birisi.          • Kuru Ters Çevirme
          standartlarına uygun, en son teknik  Mersan’ın üretimini yaptığı tekstil maki- • Tüp Nemlendirme
          ve teknoloji ile geliştirdikleri toplam 10  neleri şunlar:  • Açık En Nemlendirme
          farklı çeşit makine yapan Mersan’ın  • MerSanfor       • Batik Makinesi
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45