Page 38 - Tekstil Teknoloji
P. 38

Karl Mayer Participates In


          3 Exhibitions In September          Karl Mayer, the leader name of the warp knitting and warp preparation
          machine market, is preparing to enter a rather busy September. The
          company will participate in Irantex, Techtextil India and Composites Europe
          Exhibitions during the month.

          Karl Mayer’s first stop will be the  the Techtextil India Fair, which will  tember 19-21. They will participate
          Irantex to be held in Iran’s capital  be held at the Bombay Exhibition  this exhibition with their subsidiary
          Tehran between September 4-7.  Center between September 13-15.  Karl Mayer Technische Textilien
          Textile giant will showcase their new  Here, the company will exhibit warp  GmbH. and will introduce COP MAX
          products in the joint official stand  knitting and warp preparation ma- 4, a multi-axis warp knitting ma-
          which covers an area of 350 m² in  chines for technical textile produc- chine designed for the production
          hall number 38 located in the middle tion.         of high-performance components,
          of the site.          Karl Mayer’s latest visit will be the  COP MAX 5 specially designed for
          The next stop for Karl Mayer, which  Composite Europe, which will take  processing carbon fibers and the
          will go to India over Irantex, will be  place in Stuttgart, Germany on Sep- other new products.


      GÜNDEM NEWS 36
     36


          Karl Mayer Eylül Ayında 3 Fuara

          Birden Katılıyor          Yoğun bir Eylül programı olan çözgülü örme ve çözgü hazırlama makineleri pazarının
          lider ismi Karl Mayer, Irantex, Techtextil India ve Composites Europe Fuarları’na
          katılıyor.


          Karl Mayer’in ilk durağı 4-7 Eylül tarih- durağı ise 13-15 Eylül tarihleri arasında posite Europe. Bu fuara iştiraki Karl
          leri arasında İran’ın başkenti Tahran’da  Bombay Fuar Merkezi’nde düzenlene- Mayer Technische Textilien GmbH ile
          düzenlenecek olan Irantex olacak.  cek olan Techtextil India Fuarı olacak.  katılacak olan firma; yüksek perfor-
          Tekstil devi, fuar alanının ortasında  Firma burada da teknik tekstillere  manslı bileşenlerin üretimine yönelik
          bulunan 38 numaralı salonda ayırdıkları yönelik ürettiği çözgülü örme ve çözgü  tasarladığı çok eksenli çözgü örme
          350 m büyüklüğündeki ortak alanda  hazırlama makinelerini sergileyecek. makinesi COP MAX 4’ü, özellikle
            2
          yeni ürünlerini tanıtacak.   Karl Mayer’in son fuarı ise 19-21  karbon elyafların işlenmesine yönelik
          İrantex’in ertesinde Hindistan’a  Eylül tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart  tasarlanan COP MAX 5’i ve diğer yeni
          geçecek olan Karl Mayer’in buradaki  kentinde gerçekleşecek olan Com- ürünlerini tanıtacak.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43