Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

Effe Augments Its Successes


          With ‘Pasha’ Model Stenter          The Pasha model ram machine developed by Effe and launched at the ITM
          2016 Exhibition, has achieved great success by exceeding its sales targets
          in the first year.

          Effe Endüstri Otomasyon A.S. is  sanfor egalizing units, Effe has  determined as 10 pieces. Howev-
          preferred by both machine manufac- exceeded its targets in domestic and er, 15 stenter machines have been
          turers and end user customers, with  abroad sales with its ‘Pasha’ model  ordered as of July 2017. 8 of these
          machines and equipment in Turkey  stenter machine launched at ITM  orders have been completed and are
          and in the leading textile manufactur- 2016 Exhibition.   in operation. The production of 7 of
          ing countries in the world. In addition The sales target for the first year of  them has been maintained. 8 stenter
          to its innovative solutions developed  the Pasha model stenter machine,  machines can be simultaneously
          for stenter machine, rotation printing  which was exhibited for the first time  produced in the current production
          machine, egalizing drying machine,  on June 1, 2016 at Effe stand, was  facilities.

      GÜNDEM NEWS 26
     26

          Effe ‘Pasha’ Model Ram ile


          Başarılarını Artırıyor          Effe tarafından geliştirilen ve ITM 2016 Fuarında lansmanı gerçekleştirilen Pasha model
          ram makinesi, ilk yıl satış hedeflerini aşarak büyük bir başarıya imza attı.

          Ram makinesi, rotasyon baskı makine- model ram makinesi ile yurt içi ve yurt  üretim tesislerinde aynı anda 8 adet
          si, egalizeli kurutma ve sanfor egalize  dışı satışlarında hedeflerini aştı.  ram makinesi üretilebiliyor.
          üniteleri için geliştirdiği inovatif çözümler 1 Haziran 2016 günü Effe standında ilk Effe Endüstri Otomasyon A.Ş’nin
          ile Türkiye’de ve dünyanın önde gelen  kez gösterimi yapılan Pasha model ram pazarlamadan sorumlu partner firması
          belli başlı tekstil üreticisi ülkelerinde  makinesinin ilk yıl için satış hedefi 10  Effe Makine Endüstri Ticaret A.Ş. Ge-
          makineleri ve ekipmanlar ile hem  adet olarak belirlendi. Ancak Temmuz  nel Müdürü İhsan Mokanoğlu, Temmuz
          makine üreticileri hem de son kullanıcı  2017 itibari ile 15 adet ram makinesi  2017’de fabrikalarını ziyaret eden müş-
          müşterilerin tercihi olan Effe Endüstri  siparişi alındı. Bu siparişlerden 8 tanesi terilerinin en çok etkilendiği hususlardan
          Otomasyon A.Ş., ITM 2016 Fuarında  tamamlandı ve çalışır durumda, 7 ta- birinin, aynı anda 8 adet ram makinesi
          lansmanını gerçekleştirdiği ‘Pasha’  nesinin üretimi devam ediliyor. Mevcut  hattında üretim gerçekleştirebilmeleri
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33