Page 27 - Tekstil Teknoloji
P. 27

REINFORCEMENT FOR A COMPACT PORTFOLIO!
      The OVJA 1.6 ET 3 WT, is an established machine in the Mayer &
      Cie. product range.
      With its stitch transfer option for the production of perforated or hole
      designs it has already proved
      suitable for the manufacture of shoe upper material. The OVJA 1.6
      ET 3 WT is very versatile in terms of the patterns it can produce,
      especially because it can transfer stitches on every third system.
      Its ‘three-way’ technology ensures maximum design flexibility by
      means of individual needle selection. It makes a wide range of
      structures, including the above-mentioned hole structure,possible.
      Using a conversion kit the OVJA 1.6 ET 3 WT can also be quickly
      used as a full jacquard
      machine to produce multi-coloured shoe designs. The newcomer
      to the range, specially designed for use in the shoe upper sector, is
      the OVJA 1.6 EE –3WT/2WT. It uses three-way technology in the
      cylinder and two-way technology in the rib dial, thereby ensuring
      maximum pattern variety. This combination makes it an optimal
      footwear machine that is especially suitable for the production of
      multi-coloured designs along with microstructure elements. Other
      machines in the MCT range that are fit for the production of shoe
      upper material are, for example, the Technit D3, the OVJA 1.6 E and
      the OVJA 0.8 E. The Technit D3 knits three-threaded on the cylinder
      side and produces spacer structures with four needle tracks. The
      OVJA 1.6 E offers an almost unlimited number of knitted structures,
      while the OVJA 0.8 E is the right machine for coarseknit jacquard
      and hole structures.                                        Bräcker STARLETplus kopça
                                        %50’ye varan daha uzun kopça ömrü
      KOMPAKT MAKİNE PORTFÖYÜNE TAKVİYE GÜÇ!
      OVJA 1.6 ET 3 WT Mayer & Cie’nin en köklü modellerinden birisi.   STARLETplus kopçalar, özel kaplamaları sayesinde
      Bu makinede yapılan delik deseni için gereken ilmek transfer süreci,  agresif elyafl arın eğrilmesindeki sınırlamayı ortadan
      ayakkabı üst malzemesi imalatı için kendini kanıtlamış bir yöntem. OVJA  kaldırmaktadır. Bu elyafl arın işlenmesi sırasında
      1.6 ET 3 WT’nın en büyük özelliği, üretebildiği desenlerin çeşitliliğinde  standart kopçaların iplik pasajında kesik izleri oluş-
      ve özellikle de her üçüncü sistemde ilmek transferi yapabiliyor oluşunda.  turmaktadır. Kesik izlerinin görülme zamanı, tüylülük
      ‘Üç Yol’ teknolojisi ile anılan bu sistem sayesinde, her bir iğne seçimine  ve iplik kalitesine de etki eden kopça kalitesinde
                                        yeni standartları belirlemektedir.
      kadar hükmedilebilen desen esnekliği sağlanabiliyor. Bu sistem desen
      yapısının çeşitliliğinden, yani delik yapısı diye adlandırdığımız desenden  www.bracker.ch
      sorumlu. Farklı renklerde ayakkabı üretilebilmesi için gerekli dönüşüm
      kiti sayesinde de makine kolaylıkla ful jakar makinesi olarak da kullanıla-
      biliyor. Satış listesine yeni giren ve ayakkabı üst malzemesi üretimi için
      özel olarak tasarlanan OVJA 1.6 EE 3 WT - 2WT ise bu iş için en uygun
      makine. Silindirde 3 yol teknolojisiyle, kapakta da 2 yol teknolojisiyle
      çalışarak desen çeşitliliğini sağlıyor. Hepsi bir araya geldiğinde, mikro
      hücreli ve çok renkli desen kombinasyonları için özel olarak üretim imkanı
      sağlayan tam donanımlı bir ayakkabı makinesi ortaya çıkıyor. Mayer &
      Cie tarafndan ayakkabı üst malzemesi için tasarlanan diğer makine tipleri
      ise Technit D3, OVJA 1.6 E ve OVJA 0.8 E. Technit D3 makinası silindir
      tarafında üç iplikle örüyor ve 4 iğne yollu spacer desenleri üretebiliyor.
      OVJA 1.6 E desensel anlamda son derece geniş kapsamlı imkanlara
      sahipken OVJA 0.8 E ise kalın fayn jakar ve delik desenleri için en uygun
      makine konumunda.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32