Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

Mayer & Cie. Sets Circular


          Knitting Footwear Trend          Circular knitting machine manufacturer Mayer & Cie. (MCT) has in its
          extensive portfolio several machines that are suitable for the manufacture
          of shoe upper material. The long-established manufacturer’s new OVJA 1.6
          EE – 3WT/2WT is the first machine in the company’s product range that
          was specially designed for this purpose.


          Circular knitted fabric is growing  over the past three or four years, and times that of a flat knitting machine
          increasingly popular as an upper  it has grown all over the world.” and a warp knitting machine needs
          material for leisure and sport shoes.            several warp beams to produce the
          The high level of productivity makes  ADVANTAGES OF CIRCULAR  patterns required for shoe upper
          circular knitting especially interesting  KNITTING OVER CONVENTIONAL material. The warp beams have to
          for the manufacture of fabric shoe  MANUFACTURING METHODS  be prepared, which requires a labour
          uppers.            The conventional means of manufac- input that is only worthwhile if larger
          “Circular knitted fabric has long been turing shoe upper material for sport  quantities of the patterned fabric
          in use in footwear, for the insole or  shoes has until now been are to be manufactured. If a circular
          the lining, for example,”   either flat knitting or warp knitting.  knitting machine is to produce a
      GÜNDEM NEWS 24 “Circular knitting of shoe uppers,” of productivity and variety of pat- of the design software. As a result,
     24    says Hardy Bühler, Key Account  Circular knitting clearly has the edge  pattern, it can be changed swiftly
                                        and without complications by means
                         over both of these in terms
          Manager Brands at Mayer & Cie.
                                        smaller lots are profitable on a circu-
                         terns. A circular knitting machine’s
          he adds, “is a relatively recent trend.
          Demand has increased enormously
                         output is around ten to twenty
                                        lar knitting machine.

          Mayer & Cie. Yuvarlak Örme


          Ayakkabı Trendini Belirliyor          Yuvarlak örme makinesi üreticisi Mayer & Cie. (MCT) geniş portföyünde ayakkabı üstü
          materyalinin üretimi için uygun olan birçok makineye sahip. Uzun zamandır pazarda
          yer alan Mayer & Cie’nin yeni OVJA 1.6 EE - 3 WT / 2WT makineleri de şirketin ürün
          yelpazesindeki bu amaca özel olarak tasarlanan ilk makine.


          Yuvarlak örme kumaşı, eğlence ve spor  üç ya da dört yılda talep büyük ölçüde  örme makinesinin ürün çıktısı, düz örme
          ayakkabıları için, popüler bir malzeme  arttı, yıllar geçtikçe de bu ilgi tüm dünya- makinesine kıyasla on ila yirmi kat fazladır.
          olarak gittikçe yaygınlaşıyor. Ayakkabı  da büyüdü’.     Çözgü örme makineleriyse, ayakkabı üst
          imalatında yuvarlak örme kumaşını bu             malzemesi için gerekli desenleri üretmek
          kadar cazip yapan faktörlerden birisi de  YUVARLAK ÖRMENİN KLASİK  için birçok eğirme kirişine ihtiyaç duyar.
          üretim verimliliği. Mayer & Cie’nin Satış  ÖRMELERE KARŞI AVANTAJI Bu hem çok zahmetli bir iştir hem de
          Yöneticisi Mark Hardy Bühler, konuya  Spor ayakkabılarına yönelik klasik ayak- ancak büyük miktarları üretilecekse karşı-
          ilişkin açıklamasında, yuvarlak örme ku- kabı üst malzemesi imalatında şu ana  lığını alacak olan bir süreçtir. Bir yuvarlak
          maşının zaten ayakkabı sektöründe uzun kadar hâkim olan yöntem düz örme veya örme makinesi ise bir desen üretecekse,
          süredir özellikle astar ve taban malzemesi çözgü örmeydi.  bunu tasarım yazılımı sayesinde çok
          olarak kullanıldığının ama ‘ayakkabı üstü  Yuvarlak örme ise hem verimlilik hem de  kolay bir şekilde yapabilir. Dolayısıyla yu-
          malzemesi’ olaraksa nispeten yeni bir  desen çeşitliliği açısından her iki yönteme varlak örme makinasında az miktarlarda
          trend olduğunun altını çizip ekliyor: ‘Son  kıyasla açık bir üstünlüğe sahip. Yuvarlak yapılacak olan üretim dahi karlıdır.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31