Page 24 - Tekstil Teknoloji
P. 24

Polteks Textile Machinery


          Exceeds its Export Targets          Polteks with Calender, Coating Crusher Calender, Embossing, Laminating,
          Foulard, Cold Path Batch and Jiger Dyeing Machines for Dyeing Group aims to
          produce better quality every day and exports to approximately 18-20 countries,
          notably Asian, European and South American countries.

          Polteks Textile Machinery started to  tion and thus prolonged the life of the  quality and touching of the fabric have
          operate in Bursa in 1994. It started  cylinder. It started producing Calender been increased thanks to this ma-
          with cylinder production in these  and Pad batch from textile machinery  chine. Today, Polteks manufactures
          dates. Regarding the cylinder subject  in 1999. Five years ago it developed  Calender, Coating Crushing Calender,
          in terms of the production of the  a new finishing machine, which was  Embossing, Laminating, Foulard, Cold
          steel core of the cylinder, it made the  the first in the world, by combining the Path Batch and Jiger Paint Machines
          production of the cylinder by induc- Calender and sanforizing logics. The  for the dyeing group with its strong

      GÜNDEM NEWS 22
     22
          Polteks Tekstil Makineleri,


          İhracatta Hedeflerini Aştı          Polteks, Kalender, Kaplama Ezici Kalender, Gofre, Laminasyon, Fular Makineleri,
          Boya grubuna Cold Path Batch ve Jiger Boya makineleriyle Her gün daha kaliteli
          üretimi hedefleyen firma Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere
          yaklaşık 18-20 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.


          Polteks Tekstil Makineleri, 1994  ile üretim yaparak silindir ömürlerini  birleştirerek dünyada ilk olan yeni bir
          yılında Bursa’da faaliyete başladı. Bu  arttırmıştır. 1999 yılında tekstil maki- finishing makinesi geliştirmiştir. Bu
          tarihlerde silindir üretimi ile işe başla- nelerinden; Kalender ve Pad batch  makine sayesinde kumaş kalitesi ve
          mıştır. Silindir konusunda, silindirin çe- üretimine başlamıştır. 5 yıl önce de  tuşesi arttırılmıştır.
          lik çekirdeğinin üretiminde, İndüksiyon Kalender mantığı ile sanfor mantığını  Bugün 7500 m2 kapalı alana kurulu
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29