Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Milhan Makine Improving its


          Yarn Rewinding Machines          Milhan Makine, one of the leading companies in Turkey in its field, develops yarn
          transfer machines in line with the latest technologies. With the last developments,
          new machines that save energy and space, have increased their winding speeds
          and capacity, while automations have been renewed with cutting-edge technology.


          Milhan Tekstil Iplik Sarma Gıda Makineleri  quality and customer-oriented integrity  turers, pre-weaving warpers and hank
          San. ve Tic. Ltd. Sti., established in 1976,  indicate the respect towards consum- dyeing and exporting their products to
          commenced operations with the produc- ers”, reinforcing its activities conducted  43 countries, especially to Saudi Arabia,
          tion of yarn (winding) transfer machines  in a closed space of 2100 m  along  Turkmenistan, Uzbekistan, Egypt, Bang-
                                   2
          and today develops machines used by  with auxiliary conventional machines  ladesh and Russia. The models that they
          various textile manufacturers such as yarn with its knowledge and experience, and  renewed in the direction of R & D studies
          dyehouses, carpet yarn manufacturers,  researches, designs and projects that are  and incoming demands are as follows:
          fancy yarn manufacturers, yarn twisting  suitable to their scopes. • YSM 01 Pre-dyeing soft winding
          manufacturers, knitting manufacturers,  Milhan, has recently concentrated on  machine
          tricot manufacturers.     R&D, develops and manufactures  • FSM 01 Post-dyeing final winding
          The Company, continues operating by  machinery for knitwear producers, hosiery machine
          maintaining its quality in its sector and field manufacturers, yarn dye-houses, chenille  • KTLM 01 Yarn doubling machine
      GÜNDEM NEWS 20
     20    with the service concept that “Superior  yarn producers, fancy yarn manufac- • GSM 01 Gimped winding machine

          Milhan Makine İplik Aktarma


          Makinelerini Geliştiriyor          Alanında Türkiye’nin öncü firmaları arasında yer alan Milhan Makine, iplik
          aktarma makinelerini son teknolojiler doğrultusunda geliştiriyor. Son geliştirmelerle
          birlikte enerji ve yer tasarrufu sağlayan yeni makinelerin sarım hızları artıp,
          kapasitesi yükselirken, otomasyonlar da son teknolojiyle yenilendi.


          1976 yılında kurulan ve faaliyetlerine iplik  faaliyetlerine devam eden Milhan, yardımcı Başta Suudi Arabistan, Türkmenistan, Öz-
          (sarma) aktarma makineleri üretimi ile  konvensiyonel makineleri ile birlikte 2100  bekistan, Mısır, Bangladeş, Rusya olmak
          başlayan Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda  m kapalı alanda yaptığı çalışmalarını bilgi  üzere 43 ülkeye ihracat yapan Milhan’ın
                          2
          Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti. bugün iplik ve deneyimiyle, konusuna uygun etüt,  Ar-Ge çalışmaları ve gelen talepler doğrul-
          boyahaneleri, halı ipliği üreticileri, fantezi  tasarım ve projelerle destekliyor. Triko üre- tusunda yenilediği modelleri şunlar:
          iplik üreticileri, iplik büküm üreticileri, örme  ticileri, çorap üreticileri, iplik boyahaneleri,  - YSM 01 Boya öncesi yumuşak sarım
          üreticileri, triko üreticileri gibi tekstil üreticileri şönil iplik üreticileri, fantezi iplik üretici- makinesi
          tarafından kullanılan makineler geliştiriyor.  leri, dokuma öncesi çözgücüler ve çile  - FSM 01 Boya sonrası final sarım
          “Üstün kalite ve müşteri odaklı bütünlük  boyamaya yönelik makineler geliştiren ve  makinesi
          tüketiciye saygıdır” hizmet anlayışı ile sek- üreten firma son dönemde özellikle Ar-Ge - KTLM 01 İplik katlama makinesi
          töründe ve alanındaki kalitesini koruyarak  çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. - GSM 01 Gipe sarım makinesi
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27