Page 20 - Tekstil Teknoloji
P. 20

Stäubli Presents Technology


          For Weaving Mills Aiming To


          Stay At The Forefront          Stäubli will be exhibiting its product range at Caitme in Tashkent,
          Uzbekistan from 13 to 15 September 2017.


          Visitors are cordially invited to  flooring, automotive, safety & pro- duction of quality weaves. With its
          learn more about automated weav- tection, and manufacturing. Schönherr carpet systems, Stäubli
          ing preparation and ultra-modern               offers weaving systems that are
          shedding solutions, such as cam  ECONOMIC PRODUCTION    renowned for great flexibility,
          motions, dobbies and Jacquard  WITH PRECISION AND      allowing mills to swiftly react to
          machines, as well as carpet and  FLEXIBILITY        changing customer demands and
          technical-textile weaving solutions. Weaving mills using SX and LX/ market needs.
          Stäubli’s cutting-edge technology  LXL Jacquard machines profit from These systems produce area
          is invaluable to many industries,  utmost precision and the highest  rugs and wall-to-wall carpeting in
          including fashion, home textiles,  running speeds for economic pro- widths up to 5.3m.

      GÜNDEM NEWS 18
     18

          Stäubli’den Dokuma Fabrikalarını


          Yarışta Öne Taşıyacak Teknoloji
          Stäubli,13-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent’te düzenlenecek
          olan Caitme Fuarı’nda ürün yelpazesini sergileyecek.

          Stäubli, tanıtım dahilinde, otomatik  olmak üzere pek çok sanayi için paha  koşu hızından yararlanır.
          dokuma hazırlığı ve kam hareketleri,  biçilmez bir değer taşıyor. Stäubli, Schönherr halı sistemleri ile,
          armürler ve Jakar makineleri gibi ultra            firmaların değişen müşteri taleplerine ve
          modern dokuma çözümlerinin yanı sıra KESİNLİK VE ESNEKLİK İLE  pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde tepki
          halı ve teknik tekstil dokuma çözüm- EKONOMİK ÜRETİM     vermesine olanak tanıyan büyük bir
          lerine yönelik de sunumlar gerçekleş- SX ve LX / LXL jakarlı makinelerini  esneklikle dokuma sistemleri sunuyor.
          tirecek. Stäubli’nin üstün teknolojisi;  kullanan dokuma fabrikaları, kaliteli  Bu sistemlerle, alan halıları ve 5.3 m
          moda, ev tekstilleri, döşeme, otomotiv, dokumalarının ekonomik üretimi için  genişliğe kadar duvardan duvara halılar
          emniyet ve koruma ve imalat da dahil  en yüksek hassasiyetten ve en yüksek  üretiliyor.
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25