Page 19 - Tekstil Teknoloji
P. 19

ORTHOPAC RVMC-15 - THE NEW WEFT STRAIGHTENER
      GENERATION
      The Orthopac RVMC is the universally employable weft straightening sys-
      tem from Mahlo for the correction of web distortions for nearly all applica-
      tions. It is precisely designed for the demands of the textile industry and can
      be adapted to the individual requirement through its modular make-up. The
      user obtains a sophisticated straightening system with maximum possible
      customer benefit with respect to versatility and operating convenience.

      OPTIPAC VMC-15 A MOST EFFECTIVE PROCESS CONTROL FOR
                                                3
      STENTER FRAMES                           SAURER E – ÜÇLÜ
      A modular system for measuring, logging and controlling critical process  ARTI DEĞER.
      parameters such as dwell time, thread density, residual moisture, m2-weight
      and exhaust air humidity, etc. across the full width of the product. This  SCHLAFHORST
      modularly designed process control system, intended mainly for monitoring  AUTOCORO 9.
      stenter frames, consists of a number of various modules for measuring and   —
      controlling specific process parameters.The system can be expanded at
      any time depending on need and investment budgets!         E³ sertifikalı Autocoro 9, etkileyici
                                        yeni özellikleriyle, yenilikçi tahrik
      ATMOSET SMT-15- OPTIMISING THE HEAT OUTPUT OF DRUM         teknolojisinin teknik üstünlüğünü
      DRYERS DEPENDING ON THE PRODUCT                   gözler önüne seriyor. Autocoro 9,
      The Atmoset SMT enables a stable and effective drying process. The  akıllı hale getirilen her eğirme
      optimal degree of drying is always reached, regardless of the weight of  ünitesi ile enerji tasarruflu iplik
      the product or the web speed. Continuity of the production process and  üretimi, üretkenlik, ekonomik
      reproducibility of the product quality are ensured. The energy consumption  verimlilik, kullanım kolaylığı ve
      of the dryers drops significantly due to the optimised heat output. This  kalite konularında yeni standartlar
      saves energy costs.                         belirliyor.

                                        Enerji:
                                        % 25’e kadar daha az enerji

                                        Ekonomi:
      ORTHOPAC RVMC-15: YENİ NESİL ATKI DÜZLEŞTİRİCİ
      Orthopac RVMC, Mahlo’nun, web bozulmalarını düzeltmek için evren-  % 30’a kadar daha fazla
      sel biçimde kullanılabilen, neredeyse tüm uygulamalarda geçerli, atkı  üretkenlik
      düzleştirici sistemi. Tekstil endüstrisinin taleplerine tam olarak karşılık
      verecek şekilde tasarlanan ve modüler yapısı sayesinde bireysel gerek- Ergonomi:
      sinimlere de uyarlanabilen yapısı sayesinde kullanıcılar mümkün olan en  % 60’a kadar daha az bakım
      yüksek fayda ile sofistike bir düzleştirme sistemi elde ediyorlar. giderleri

      OPTİPAC VMC-15: GERME MAKİNELERİ İÇİN EN ETKİLİ SÜREÇ        saurer.com
      KONTROLÜ
      Ürünün tüm genişliği boyunca kalma süresi, iplik yoğunluğu, kalan
      nem, m2 ağırlık ve egzoz hava nemi gibi kritik süreç parametrelerini
      ölçmek, kaydetmek ve kontrol etmek için modüler bir sistem. Özellikle
      germe makinelerini izlemek için tasarlanmış bu modüler tasarımlı süreç
      kontrol sistemi, belirli süreç parametrelerini ölçmek ve kontrol etmek
      için çeşitli modüllerden oluşuyor ve sistem ihtiyaç ve yatırım bütçelerine
      bağlı olarak her an genişletilebiliyor.

      ATMOSET SMT-15: ÜRÜNE BAĞLI OLARAK SİLİNDİR KURUTU-
      CULARIN ISI ÇIKTISINI OPTİMİZE ETME
      Atmoset SMT, dengeli ve etkin bir kurutma sürecine olanak tanır. Ürü-
      nün ağırlığı veya web hızı ne olursa olsun optimum kuruma derecesine
      ulaşılır. Üretim sürecinin sürekliliği ve ürün kalitesinin tekrarlanabilirliği
      sağlanır. Kurutucuların enerji tüketimi, optimize edilmiş ısı çıkışı ne-
      deniyle önemli ölçüde azalır ve bu da enerji maliyetlerinden tasarruf
      sağlar.
                                   Anzeige SSC ACO9_E3 TekstilTeknoloji-TR-75x297-09_2017-170717.indd  1 20.07.17  15:59
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24