Page 17 - Tekstil Teknoloji
P. 17

SPINNING SOLUTIONS
                                   BUILT TO SEE MORE      added as required, automatically makes the necessary cal-
      culations as a result of the entered work details. The ma-
      chine operation settings, the detailed situation of motion
      control elements, calibrations of the measuring equipment,
      and detailed system diagnosis cases are easily provided
      by Siemens Tia Portal sub-structure automation editing n
      Prusa 36. It provides an opportunity in order to obtain a
      very high winding quality by making winding possible at
      the same tension from the first meter to the last meter of
      work with the creel system first developed in Turkey.
      Devsan, which is planning new investments in the up-
      coming period in order to increase the current production
      capacity, mainly exports to almost all continents, especially
      Egypt and Iran. The company, which participated in the
      Egypt and Pakistan exhibitions this year and will attend the
      Iranian exhibition in the coming days, will take its place at
      ITM 2018 exhibition next year and will introduce the latest
      technologies in the field of warping preparation with the
      new model machines.


                                   İsviçre menşeli inovasyonları bobinleme
                                                        15
                                   ve open-end iplikçilikte kalite kontrolünün
                                   en yüksek seviyesindedir. Geleceğe birlikte
                                   bakıyoruz.
      model, girilen iş detayları sonucunda, gerekli hesaplamaları  SEE WHAT’S NEXT
      otomatik olarak yapıyor. Makine çalışma ayarlarının, hareket  www.loepfe.com
      kontrol elemanlarının ayrıntılı durumunun, ölçüm ekipman-
      larının kalibrasyonlarının ve ayrıntılı sistem tanılama durum-
      larının, Siemens Tia Portal alt yapılı otomasyon kurgusu ile
      kolayca sağlandığı Prusa 36, Türkiye’de ilk olarak geliştirilen
      cağlık sistemi ile işin ilk metresinden bitimine kadar aynı
      gerginlikte sarım yapılması sağlamak suretiyle çok yüksek
      sarım kalitesi elde edilmesine olanak sunuyor.
      Mevcut üretim kapasitesini arttırmak için önümüzdeki
      dönemde yeni yatırımlar planlayan Devsan ağırlıklı olarak
      Mısır ve İran olmak üzere hemen hemen her kıtaya ihracat
      gerçekleştiriyor. Bu yıl içerisinde Mısır ve Pakistan fuarlarına
      katılan, önümüzdeki günlerde de İran fuarına katılacak olan
      firma önümüzdeki sene de ITM 2018 fuarında boy göstere-
      cek ve yeni model makineleri ile çözgü hazırlama alanındaki
      en son teknolojilerinin tanıtımını gerçekleştirecek.
                              Loepfe Spinning Solutions_Tekstil Teknoloji_100x297_TR.indd  1 27.07.2017  11:53:24
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22