Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

Devsan Prusa 36 Cone


          Warping Preparation Machine:


          High Quality, Low Cost!          Devsan, one of the most important players in the warping preparation
          machines market with its experience of more than 20 years, continues to
          make its presence felt with its new model.

          Devsan has been serving clients for  ence with the new PRUSA 36 Cone  line with production needs, offers the
          more than 20 years with solutions for  Warping Preparation Machine, which  opportunity to record up to 500 differ-
          warp preparation and different creel  is successful in providing high quality  ent work prescriptions. The model in
          systems in these days, when the  at low cost.        which Turkish, English and Arabic lan-
          whole world is starting to use Industry Prusa 36, to which the operator can  guage options are offered as standard
          4.0. It aims to reach a wide audi- be easily teach job reports prepared in and different language options can be

      GÜNDEM NEWS 14
     14          Devsan Prusa 36 Konik Çözgü


          Hazırlama Makinesi: Yüksek

          Kalite, Düşük Maliyet!
          20 yılı aşkın tecrübesi ile çözgü hazırlama makineleri pazarının en önemli
          oyuncularından birisi olan Devsan yeni modeliyle iddiasını sürdürüyor.

          Tüm dünyanın Endüstri 4.0’e geçmeye le sunmayı başardığı yeni PRUSA 36  bir şekilde gerçekleştirildiği Prusa 36,
          başladığı bu günlerde, çözgü hazırla- Konik Çözgü Hazırlama makinesi ile  500 adede kadar farklı iş reçetesini
          ma ve farklı cağlık sistemlerine yönelik  geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. kaydetme olanağı sunuyor. Türkçe,
          çözümleriyle 20 yıldan uzun bir süredir Üretim ihtiyaçları doğrultusunda hazır- İngilizce ve Arapça dil seçeneklerinin
          müşterilerine hizmet vermekte olan  lanan iş raporlarının operatör tarafından standart olarak geldiği ve isteğe bağlı
          Devsan, yüksek kaliteyi düşük maliyet- makinaya öğretilmesinin çok kolay  farklı dil seçeneklerinin eklenebildiği
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21