Page 12 - Tekstil Teknoloji
P. 12

Export Champion Dilmenler’s


          Exportation Attack to Uzbekistan!          Dilmenler, which is one of our national pride in the world’s textile machinery industry
          and exports its products to different parts of the world varying from Asia to Europe
          and from the Far East to America, continues to make progress without interruption.

          DMS Dilmenler Machinery and Textile             in 1982, both maintains the produc-
          Ind. Trade Co., Turkey’s export cham-            tion of dyeing and finishing machines
          pion of textile machinery in the year of           in its 85,000 m -factory in Çorlu,
                                              2
          2015, exports 70 % of its production.            Tekirdağ and also gives weight to
          The company has established an                the continuous lines. In addition to all
          uninterruptedly functioning structure            these, all its works on the production
          composed of agent network and ser-              of rotational printing machines also
          vice points in many countries. When             continue.
          we look at its main markets, we face
          those following countries: Uzbekistan,            NOT ONLY THE SALE OF
          Bangladesh, Iran, Indonesia, Thailand,            MACHINERY BUT ALSO THE
          Korea, China, Russia, Britain, India,            CONSTRUCTION OF COMPLETE
      GÜNDEM NEWS 10 Pakistan, Greece, Colombia, Poland,  Servet SIRADAŞ Bangladeshi and Indian markets for a
     10    Portugal, Israel, Egypt, Syria, United            PROJECTS AND FACILITY
                                        Dilmenler has continued its existence
          States of America, Ecuador, Peru,
                                        and have been very active in the
          Chile, Mexico, Canada, South Africa,
                                        long time. Indonesia, Egypt, Pakistan,
          Brazil, and Guatemala.
                                        Vietnam and Uzbekistan are among
          Today, Dilmenler, which was founded
                         Dilmenler Makine Sales Manager / Satış Müdürü

          İhracat Şampiyonu Dilmenler’den


          Özbekistan Atağı!          Asya’dan Avrupa’ya, Uzakdoğu’dan Amerika’ya kadar dünyanın dört bir köşesine
          ihracat yapan tekstil makineleri sektöründeki milli gururlarımızdan Dilmenler Makine
          atılımlarını ara vermeksizin sürdürüyor.

          2015 yılında Türkiye tekstil makineleri  1982 yılında kurulan Dilmenler, bugün  Endonezya, Mısır, Pakistan, Vietnam ve
          ihracat şampiyonu olan DMS Dilmenler Çorlu- Tekirdağ’daki 85.000 m ’lik  Özbekistan başı çekiyor. Özellikle de
                                    2
          Makine ve Tekstil San. Tic. A.Ş üretimi- fabrikasında bir taraftan boya ve terbiye Özbekistan pazarı Dilmenler için büyük
          nin %70’ini ihraç ediyor. Birçok ülkede  makineleri üretimini sürdürürken diğer  önem arz ediyor ki bunun sebebi
          kurduğu mümessillik ağı ve servis nok- yandan da kontinü hatlara ağırlık  Özbekistan ile Rusya arasında gümrük
          talarıyla yurtdışında kesintisiz işleyen  veriyor. Tüm bunlara ek olarak rotasyon birliği olması. Keza aynı dili kullanma-
          bir yapılanmayı hayata geçiren firmanın  baskı makinesi üretimi üzerine çalışma- ları da ticareti sağlamlaştıran bir diğer
          başlıca pazarlarına baktığımızda karşı- ları da devam ediyor. etken. Bu doğrultuda Özbekistan,
          mıza çıkan ülkeler şunlar: Özbekistan,            hem yerel hem de Rusya pazarına mal
          Bangladeş, İran, Endonezya, Tayland,  SADECE MAKİNE SATIŞI DEĞİL,  satmak adına çok önemli bir ülke ve
          Kore, Çin, Rusya, İngiltere, Hindistan,  KOMPLE PROJE VE TESİS YAPIMI Dilmenler orada artık makine satmaktan
          Portekiz, İsrail, Mısır, Suriye, Amerika  Bangladeş ve Hindistan pazarlarında  ileri, komple proje ve tesisler hayata
          Birleşik Devletleri, Ekvator, Peru, Şili,  uzun süreden beri varlığını sürdüren  geçirmeye başlamış durumda.
          Meksika, Kanada, Güney Afrika, Pakis- ve oldukça aktif olan Dilmenler’in son
          tan, Yunanistan, Kolombiya, Polonya,  yıllarda giderek ağırlığını hissettirme- KONTİNÜ HATLAR VE BASKI MAKİNELERİ
          Brezilya ve Guatemala.     ye başladığı pazarlar arasında ise  Özbekistan, Hindistan ve Bangladeş
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17