Page 5 - Tekstil Teknoloji
P. 5

Hello for 250 time!
                            th

         250. kez Merhaba!                                            Necip GÜNEY
         A   new release and we are together again. Although  E vet; bir sayımızda daha yine birlikteyiz. Sizlerle

                                 buluştuğumuz her yeni ay bizim için çok önemli
            each new month that we meet with you is very
            important to us, frankly this month has a little
                                 olsa da bu ayımız biraz daha önemli. Neden diye-
         more importance. Because this release is the 250th of our  cek olursanız, bu ay sizlerle 250. defa bir araya geliyoruz.
         ‘friendship’. Easier said than done; as Textile Technology  Dile kolay; Tekstil Teknoloji olarak sizlerle ilk olarak bun-
         Magazine, our first meeting was exactly 21 years ago, in  dan tam 21 yıl önce, Haziran 1996’da gerçekleştirdiğimiz
         June 1996! Hope to come together with more and more  buluşmamızın üzerinden tam 250 sayı geçti! Ne diyelim;
         250 releases…               daha nice 250 buluşmalar dileğiyle… Geride bıraktığı-
          th
         With September we left behind, we have also walked  mız Eylül ayı ile birlikte yoğun bir dönemin de kapısını da
         through the gate of an intense period. The two most im- aralamış olduk. Eylül ayının en önemli iki etkinliği hiç kuş-
         portant events of September were undoubtedly CAITME  kusuz CAITME (Orta Asya Uluslararası Tekstil Makineleri
         (Central Asian International Textile Machinery Exhibition)  Fuarı) ve Irantex (İran Tekstil Fuarı) Fuarları idi. ITM olarak  3
         and Irantex (Iran Textile) fairs. As ITM, we participated in  her iki fuara da katılarak hem Orta Asya’nın hem de Yakın  BAŞYAZI VIEW
         both exhibitions and kept the pulse of Central Asia and  Doğu’nun nabzını bizzat yerinde tuttuk. Fuarlara ilişkin
         the Near East directly in place. Though we shared all the  tüm gelişmeleri ileriki sayfalarda detaylıca paylaştık gerçi
         developments related to these exhibitions in depth on the  ama küçük bir ipucu babında her iki fuarın da bizim için
         following pages, but as a little hint let us draw in bold let- oldukça verimli geçtiğinin altını kalın harflerle çizelim. Öyle
         ters that both of them were fairly productive for us. So that  ki, 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz
         we were able to achieve a significant increase from both of  ITM 2018’e olacak katılımlara yönelik ziyaret ettiğimiz her
         the regions we visited for participating in ITM 2018, which  iki bölgeden de ciddi bir artış elde etmeyi başardık.
         we will organize between 14-17 April 2018. Bu ay da yine geçtiğimiz aya benzer şekilde oldukça
         This month we have a very active roadmap similar to  hareketli bir yol haritamız var. Hem yurt içi hem de yurt
         the month we passed. During the domestic and abroad  dışına ziyaretler gerçekleştireceğimiz Ekim ayı içerisinde
         visits in October that we will make, our first stops will be  ilk olarak Sign İstanbul ve Printtek Fuarlarına katılacağız.
         Sign Istanbul and Printtek Fairs. After those, we have a  Bunun ertesinde ayın ortalarında Almanya’ya yapacağı-
         very comprehensive visit to Germany in the middle of the  mız oldukça kapsamlı bir ziyaretimiz var.
         month. Within our travel, we will carry out negotiations on  Seyahatimiz dâhilinde Alman tekstil makineleri sektörü-
         ITM 2018 with the leading names of the German textile  nün lider isimleri ile hem ITM 2018’e yönelik görüşmeler
         machinery sector as well as get information related to  gerçekleştireceğiz hem de yaşanan tüm sektörel geliş-
         the sectoral developments in Germany and share all of  meleri öğrenip tüm bu edindiğimiz bilgileri önümüzdeki
         these with you within next month’s Germany Special  ayki Almanya Özel dosyamız dâhilinde sizlerle paylaşa-
         File. Towards the end of the month, our next stop will  cağız.
         be the Premiere Vision Fair. So let’s take note of the fact  Ayın sonlarına doğru ise durağımız Premiere Vision
         that we have increased our attention to social media and  Fuarı olacak. Bu vesileyle sosyal medya ve reklam
         advertising workshops. We are striving to be active in  çalışmalarımıza verdiğimiz önemi giderek arttırdığımızın
         the virtual world as well as in the real world, with regular  da notunu düşelim. LinkedIn, Facebook ve Instagram
         posts we share every day from LinkedIn, Facebook and  platformlarından her gün yaptığımız düzenli paylaşımlarla
         Instagram platforms. So, we would be so glad if you follow  sanal dünyada da gerçek dünyadaki gibi aktif olmaya
         us in these social platforms especially with your valuable  gayret gösteriyoruz. Sizden de ricamız bizi takip etmeniz
         comments under our shares.         ve özellikle de paylaşımlarımıza yönelik yorumlarınızla
         Yes; the things above we mentioned and many more are  destek olmanız. Evet; her zaman dediğimiz gibi yukarıda
         waiting for you on the following pages. We enjoyed the  bahsettiklerimiz ve çok daha fazlası ilerleyen sayfalarda
         preparation very much, hopefully you will get the same  sizleri bekliyor. Biz hazırlarken büyük keyif aldık umarız siz
         pleasure while you are reading.      de okurken aynı keyfi alırsınız.
         See you in November release; enjoy your reading… Kasım ayı sayımızda görüşmek üzere; keyifli okumalar…
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10