Page 32 - Tekstil Teknoloji
P. 32

‘Smart Textronics Center’


          Partnership From South Korea


          And Germany          The future is at the door: Wearable textiles with electronic functions,
          textile products with integrated electronic components, smart textiles,
          electronic fibres etc.

          On September 6, 2017, the Korea  University (ITA, Germany) opened the the partners and their respective
          Institute of Industrial Technology  Smart Textronics (textiles-electronics) countries together, to allow them - in
          (KITECH, South Korea) and Sung- Centre in Ansan City, South Korea,  cooperation with small and me-
          kyunkwan University (SKKU, South  with a festive tape-cutting ceremo- dium-sized enterprises from both
          Korea) together with the Institut  ny. This global cooperation brought  countries - to mass produce smart
          für Textiltechnik of RWTH Aachen  the outstanding competences of  textiles and to start an international


      GÜNDEM NEWS 30
     30


          Güney Kore Ve Almanya’dan ‘Akıllı


          Tekstronik Merkezi’ Ortaklığı          Gelecek kapıda: Elektronik fonksiyonlara sahip giyilebilir tekstil ürünleri, entegre
          elektronik bileşenlere sahip tekstil ürünleri, akıllı tekstiller, elektronik elyaflar vs.


          Güney Kore merkezli Endüstri Tekno- ile birlikte Ansan şehrindeki Akıllı Teks- üstün rekabet güçlerinin, G. Kore ve
          lojisi Enstitüsü (KITECH) ve Sungk- tronik (tekstil-elektronik) Merkezi’nin  Almanya’daki küçük ve orta ölçekli
          yunkwan Üniversitesi (SKKU) ile Alman kurdelesini kesti.   işletmelerle işbirliği içinde, akıllı tekstil
          RWTH Aachen Üniversitesi Teknik  Bu küresel işbirliğinin hayata geçiril- ürünlerinin seri üretimine geçilmesinde
          Tekstil Enstitüsü (ITA), 6 Eylül 2017  mesinin sebebi, ortakların hem kendi  kullanılması ve uluslararası bir Ar-Ge
          tarihinde gerçekleştirdikleri açılış töreni  hem de başka ülkelerin nezdindeki  programı başlatılması.
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37