Page 30 - Tekstil Teknoloji
P. 30

Homer HM1800P: Re-Writing


          Rules on Digital Textile Printing          The high-speed Homer HM1800P digital sublimation textile printing machine for
          the textile industry is being offered to the Turkish market by Pimms Group.

          Presented to the Turkish market by  high quality printing of such materials,  continuous printing thanks to intelligent
          Pimms group, the new Homer HM1800P thanks to its advanced dyes. Whether it  operational control system. In this way
          sublimation printing machine delivers the  is polyester, nylon, polypropylene, acrylic  efficiency improves by saving operational
          high speed and outstanding print quality  or fiber, it offers superior quality printing  costs. The machine can catch a printing
          required by the industry at affordable in- for all materials. Homer, who has been  speed of 120m2 per hour. With all of
          vestment costs. vHM1800P, the flagship  specializing in the textile printing industry  these features, the HM1800P offers a
          of the Homer brand, is a new generation,  for many years, offers many advantages  first-class solution to the industries those
          high-speed sublimation printing machine.  to the users in the HM1800P model.  demand high speed, reliable, stable and
          The machine that prints on transfer  Technological advantages based on the  high volume production.
          paper, allows high-quality prints with  company’s experience in the textile sector The machine, which can also be used
          high precision sublimation dyes. Homer  aim to offer the best quality and ease use  for advertising applications where textiles
          dyes provide less dye consumption,  of the machine to the user. Kyocera’s high are used, aims to give the best response
          more vibrant colors and longer head  precision industrial printing heads used  to the customer requests even in the
          life. Thus, the machine saves consid- on the machine can print up to 8 colors.  advertising industry with its water based
          erable cost of operating costs, while at  In addition to the industrial structure of the dyes, stable printing capabilities and print
      GÜNDEM NEWS 28 is becoming widespread in the textile  The machine can print 1000 meters  meters lenght, will also be available in the
     28    the same time enhancing productivity  heads used, the stable negative pressure  resolution in photo quality.
                                        Homer’s new direct textile printing ma-
                         system and the gas ejection system guar-
          without sacrificing quality. Demand for
          materials such as polyester and synthetic
                         antee color consistency in the print results. chine for the home textile sector, with 3.2
          market. The HM1800P is designed for
                         continuously and it is capable of 24/7
                                        Turkish market in the near future.


          Homer HM1800P: Dijital Tekstil


          Baskısında Kuralları Yeniden Yazacak          Tekstil sektörüne yönelik yüksek hızlı Homer HM1800P dijital süblimasyon tekstil baskı
          makinesi, Pimms Group tarafından, Türkiye pazarına sunuluyor.


          Pimms group tarafından Türkiye pazarına su- kullandığı gelişmiş boyalar sayesinde, bu tür  baskı yapabiliyor ve akıllı operasyonel kontrol
          nulan yeni Homer HM1800P süblimasyon  malzemelere yüksek kalitede baskı yapmak  sistemi sayesinde 7/24 kesintisiz baskı
          baskı makinesi, sektörün ihtiyaç duyduğu  amacıyla tasarlanmıştır. İster polyester ister  yapabiliyor. Bu da operasyonel maliyet-
          yüksek hız ve üstün baskı kalitesi özelliklerini  naylon, polipropilen, akrilik ya da elyaf olsun, lerden tasarruf sağlayarak verimliliği daha
          uygun yatırım maliyetleri ile sunuyor. Homer  tüm materyallere üstün kalitede baskı imkanı üst düzeye taşıyor. Makine, saatte 120m2
          markasının amiral gemisi ürünlerinden olan  sunar. Uzun yıllardır tekstil baskı sektöründe  baskı hızına ulaşabiliyor. Tüm bu özellikleri ile
          HM1800P, yeni nesil, yüksek hızlı süblimas- uzmanlaşmış olan Homer, HM1800P mo- HM1800P, sektörün yüksek hız, güvenirlik,
          yon baskı makinesidir. Transfer kağıdına  delinde kullanıcılara birçok avantaj sunuyor.  stabilite ve yüksek hacimli üretim ihtiyaçla-
          baskı yapan makine, yüksek hassasiyetli  Firmanın tekstil sektöründeki tecrübelerine  rına birinci sınıf bir çözüm sunuyor. Tekstil
          süblimasyon boyalar ile yüksek kaliteli  dayanan teknolojik avantajları, kullanıcıya  malzemelerin kullanıldığı reklam uygulamala-
          baskıların yapılmasına olanak sağlar. Homer  en iyi kalite ve kullanım kolaylığını sunmayı  rına yönelik de kullanılabilecek olan makine,
          boyaları, daha az boya tüketimi, daha canlı  amaçlıyor. Makinede kullanılan yüksek  kullandığı su bazlı boyalar, stabil baskı imkanı
          renkler ve daha uzun kafa ömrü sağlar. Böy- hassasiyete sahip Kyocera endüstriyel baskı ve fotoğraf kalitesinde baskı çözünürlüğü ile
          lece makine, kullanım maliyetlerinden önemli kafaları 8 renge kadar baskı yapabiliyor.  reklam sektöründe dahi müşteri talepleri-
          ölçüde tasarruf sağlarken, aynı zamanda ka- Kullanılan kafaların endüstriyel yapısının yanı  ne en iyi şekilde yanıt vermeyi hedefliyor.
          liteden ödün vermeksizin verimliliği artırır. Pol- sıra, stabil negatif basınç sistemi ve gaz atım Homer’in 3.20 metrelik, ev tekstil sektörüne
          yester ve sentetik gibi malzemelere baskının sistemi de baskı sonuçlarında renk tutarlılığı  yönelik yeni direkt tekstil baskı makinesi de
          yaygınlaştığı tekstil pazarında HM1800P,  garanti ediyor. Makine 1000 metre kesintisiz yakın zamanda Türkiye pazarına sunulacak.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35