Page 28 - Tekstil Teknoloji
P. 28

Datacolor Conditioner
                        ®

          MB2: Consistent Color


          Sampling Anywhere
          Datacolor, one of the industry leaders in color management solutions, has
          launched Conditioner MB2, a new generation environmental conditioning
          cabinet for global laboratories and offices.

          Variations in temperature and  The Conditioner MB2 is an envi- up the right sample condition in
          humidity can have a significant  ronmental conditioning cabinet that just 5-10 minutes, with precise
          negative impact on the color of a  enables color labs and offices to  temperature, humidity control and
          sample.            achieve highly reproducible color  conformance to industry standards.
          Therefore conditioners are essential, assessments by eliminating differ- This helps saving time and money.
          as controlling temperature and rel- ences that result from temperature  Another important detail is that,
          ative humidity of samples is critical  and humidity variations, regardless  the compact unit is designed to fit
          for accurate and reproducible color  of ambient conditions. into any factory, laboratory or office
          measurements.         This way, color labs can now set  environment.
      GÜNDEM NEWS 26
     26

          Datacolor Conditioner MB2:
                      ®

          Her Yerde Tutarlı Renk Örnekleme
          Renk yönetimi çözümleri sektörünün lider isimlerinden Datacolor, küresel
          çaptaki laboratuvar ve ofislere yönelik, yeni nesil çevresel iklimlendirme kabini
          Conditioner MB2’yi satışa sundu.


          Sıcaklık ve nemdeki değişiklikler bir  tıoner MB2, renk laboratuvarlarının ve  5-10 dakika içerisinde kesin sıcaklık,
          numunenin rengi üzerinde önemli de- ofislerin, ortam koşullarından bağımsız  nem kontrolü ve endüstri standartlarına
          recede negatif etkiye sebep olabilir. Bu bir şekilde, sıcaklık ve nem değişimle- uygun biçimde doğru numune koşulu-
          bağlamda iklimlendiriciler oldukça kritik  rinden kaynaklanan farklılıkları ortadan  nu ayarlayabilecekler. Bu da zamandan
          bir önem taşır. Çünkü örneklerin isabetli kaldırarak yüksek oranda yeniden  ve paradan tasarruf edilmesine yardım-
          ve yeniden üretilebilir renk ölçümlerine  üretilebilen renk değerlendirmeleri  cı olacak. Bir diğer önemli ayrıntı ise,
          sahip olması için, sıcaklığın ve bağıl  yapmalarına olanak tanıyan son nesil  ünitenin herhangi bir fabrika, laboratu-
          nemin kontrol edilmesi şarttır. çevresel iklimlendirme kabini. var veya ofis ortamına uyacak biçimde
          Datacolor’un imzasını taşıyan Condı- Bu şekilde, renk laboratuvarları sadece kompakt form yapısına sahip oluşu.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33