Page 26 - Tekstil Teknoloji
P. 26

Turkey Imposes Temporary


          Duty On Poy
          Turkish Ministry of Economy, to fight the evasion of POY products imports
          from China, India, Malaysia, Indonesia, Taiwan, Thailand and Vietnam
          has officially announced imposition of provisional anti-dumping duty on
          partially oriented yarn (POY) with HS code 5402.46.


          The ministry said that the volume of  Ministry of Economy said the temporary per ton, $120 per ton and $138 per ton
          imported POY increased considerably  duty was issued due to an upsurge  respectively.Previously, Turkey opened
          during January 1, 2010 to December  in POY imports into the country in the  an anti-dumping probe into man-made
          31, 2016. The measure would take  2010-2016 period.The share of Turkish  yarn or synthetic staple fibers import-
          effect until Turkey gives the final conclu- POY imports from the above mentioned ed from Vietnam, Malaysia, Greece,
          sion on an investigation of anti-dumping seven countries was 99.1 per cent in  Pakistan and Thailand. The country
          duty evasion. Turkish agencies have  2014 and 2015, and it was 99.2 per  decided to levy duties of 19.48-25.25%
          launched an investigation into the issue  cent in 2016. In terms of volume, it has  on Vietnamese products in five years
          since February last year following a pe- increased from 159,960,807 kg in 2010 starting from August 2014.According
          tition from Korteks Mensucat ve Sanayi  to 295,789,479 kg in 2016. to the Vietnam Cotton and Spinning
          Anonim Sirketi Company.According to  The anti-dumping duty on POY from  Association, Turkey used to account
      GÜNDEM NEWS 24 especially after 2010, the ministry said  import of POY from China, Indonesia  Korea due to high anti-dumping duties
     24    the data obtained from Turkish Statisti- India, Taiwan, Thailand and Vietnam  for a third of Vietnamese yarn exports.
                                        However, local enterprises have pro-
          cal Institute, it was determined that POY will be 10.15%, 14.3%, 18.85% and
                                        moted shipments to China and South
                         36.28% respectively. The duty on
          imports had increased considerably,
          in an official communiqué. The Turkish
                         and Malaysia would be levied at $263
                                        imposed by Turkey in recent years.


          Türkiye, Poy’a Geçici Gümrük


          Vergisi Koydu          Türkiye Ekonomi Bakanlığı; Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Tayvan, Tayland
          ve Vietnam menşeli, 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen POY
          (polyesterden kısmen çekimli iplik) ürün ithalatından kaçınılması için mücadele etmek
          amacıyla kısmi çekilmiş ipliğe (POY) karşı geçici anti-damping vergisi uygulamasını
          resmi olarak duyurdu.

          Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  belirtiliyor ki bu doğrultuda 2010-2016  toplanacak.
          1 Ocak 2010 - 31 Aralık 2016 tarihleri  döneminde yapılan POY ithalatındaki ani  Vietnam, Malezya, Yunanistan, Pakistan ve
          arasında ithal edilen POY hacminde önemli artış nedeniyle Ekonomi Bakanlığı geçici  Tayland’dan ithal edilen sentetik ştapel el-
          ölçüde artış mevcut. Alınan bu önlem;  gümrük vergisi koyma kararı aldı.Yuka- yaflar veya insan yapımı iplikler için bundan
          anti-damping vergisi kaçınma soruşturması rıda belirtilen yedi ülkeden yapılan POY  önce de anti-damping incelemesi başlatan
          konusunda nihai karar verilinceye kadar  ithalatının payı, 2014 ve 2015’te % 99,1 ve Türkiye, Ağustos 2014’ten başlamak sure-
          geçerli olacak.        2016’da ise % 99,2 idi. Hacim açısından,  tiyle beş yıl içinde Vietnam ürünleri üzerine
          Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim  2010 yılında 159.960.807 kg’dan 2016’da % 19.48-25.25’lik gümrük vergisine karar
          Şirketi tarafından geçtiğimiz yıl verilen di- 295.789.479 kg’a kadar yükseldi. vermişti.Vietnam Pamuk ve İplikçilik Birliğine
          lekçe üzerine, yetkili Türk makamları Şubat  Hindistan, Tayvan, Tayland ve Vietnam’dan göre Türkiye; Vietnam iplik ihracatının
          2017 itibarı ile konuya ilişkin bir soruşturma  gelen POY için anti-damping vergisi  üçte birini oluşturuyordu. Bununla birlikte,
          başlattı.Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan sırasıyla % 10,15, % 14,3, % 18,85 ve %  son yıllarda Türkiye’nin uyguladığı yüksek
          verilere göre, bakanlık resmi mesajında;  36,28 olacak. POY’un Çin, Endonezya  anti-damping vergileri nedeniyle yerel
          POY ithalatının özellikle 2010 yılından sonra ve Malezya’dan ithalatında, ton başına  işletmeler Çin ve Güney Kore’ye yapılan
          önemli ölçüde arttığı tespitinin yapıldığı  sırasıyla 263 dolar, 120 dolar ve 138 dolar  sevkiyatları arttırma yoluna gidiyor.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31