Page 22 - Tekstil Teknoloji
P. 22

Van is The New ‘Attaction


          Center’ Of Eastern Anatolia          The second leg of the Fashion and Apparel Federation’s (MHGF) Attaction
          Centers Promotion Program has organized in Van.


          Textile and apparel investors from  Chamber of Commerce and In- of textile and apparel investors,
          all over Turkey participated to the  dustry (VANTSO) within the scope  managers of sectoral non-gov-
          ‘Investment Opportunities and  of the study aiming to introduce  ernmental organizations, chain
          Promotion Days in Van Textile-Ap- 23 ‘attraction center’ cities in  store representatives, academics,
          parel’ event held between 22-24  Eastern and Southeastern of  suppliers and national press rep-
          September 2017.        Anatolia to textile and apparel in- resentatives from all over Turkey,
          The event has been organized  vestors.Within the program, which Van’s potential has been seen
          with the cooperation of Van  brings together representatives  directly in place.      GÜNDEM NEWS 20
     20


          Van, Doğu Anadolu’nun Yeni


          ‘Cazibe Merkezi’          Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Cazibe Merkezleri Tanıtım Programı’nın
          ikinci ayağı Van’da gerçekleşti.

          22-24 Eylül 2017 tarihleri arasın- 23 cazibe merkezi ili tekstil ve hazır  sivil toplum örgütlerinin yöneticisi,
          da düzenlenen ‘Van Tekstil-Hazır  giyim yatırımcısına tanıtmayı amaç- zincir mağaza temsilcisi, akademis-
          Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım  layan etkinlik Van Ticaret ve Sanayi  yen, tedarikçi ve ulusal basın temsil-
          Günleri’ne Türkiye’nin dört bir yanın- Odası’nın (VANTSO) işbirliğiyle  cilerini buluşturan program ile Van’ın
          dan tekstil ve hazır giyim yatırımcısı  düzenlendi.     potansiyeli yerinde incelendi.
          katıldı.            Türkiye’nin dört bir yanından tekstil
          Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki  ve hazır giyim yatırımcısı, sektörel  MHGF Başkanı Öztürk: “Van’daki
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27