Page 18 - Tekstil Teknoloji
P. 18

longed to the textile sector, Gülle  Nevertheless, we have the perfor- THIS PROJECT IS A TURNING
         underscored that the textile sector mance to do much higher.  POINT FOR TURKEY’S FUTURE
         in Turkey had to cover a lot of  Nowadays, smart technical textile  Speaking at the opening of the
         ground on the Industry 4.0. “Today, products has increasingly occupied  ceremony, Enver Yücel, Chairman
         Turkey’s export kilogram price is  a big place among the many sectors of the Board of Trustees of the
         around $ 1.3 and this price includes  such as smart textiles, innovative  Bahçeşehir University (BAU), said
         cement. It is around $ 1.8 except  textiles, defense industry, space  that this project would contribute
         cement. However, the textile sector  industry, automotive industry etc.  to the university-industry business
         is currently at the level of $ 4.8. That We are awake to this; so, it is im- cooperation in real terms and
         is, it is three times higher than the  possible for us not to be involved  bring about a transformation in the
         unit price of the country’s exports.  in this.”       industry. In addition, this coopera-
                                        tion will make major contributions
                                        to the textile sector because of
                                        scientific research and works.
                                        “The training of human resourc-
                                        es in accordance with the new
                                        economic understanding and
                                        the benefits of the Industry 4.0 is
                                        the most significant factor in all
                                        the processes from production
                                        to management and from R&D
                                        to marketing. For, this factor will
      GÜNDEM NEWS 16                          by means of exports.”
     16                                  shape not only the future of the
                                        industry but also Turkey’s growth                                        bilinci içerisindeyiz. Bunu görüyoruz.
                                        Bunu görüp de seyirci kalmamız
                                        mümkün değil.’

                                        BU PROJE TÜRKİYE’NİN GELE-
                                        CEĞİ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI
                                        Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
                                        Mütevelli Heyeti Başkanı Enver
                                        Yücel de açılışta yaptığı konuşmada,
                                        üniversite-sanayi iş birliğine gerçek
         İsmail Gülle, Chairman of the Board of the Istanbul Textile and Raw Materials Exporters’ Association (İTHİB)
         İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle anlamda katkı sağlayacak bu projenin
         çok daha fazlasını yapabilecek imkân  ‘Bugün Türkiye’nin ihracat kilogram  endüstrideki dönüşümü de beraberin-
         sağladığının altını çizdi.   fiyatı çimento dâhil 1,3 dolar sevi- de getireceğini ve yapılacak bilimsel
                         yesinde, çimento hariç 1,8 dolar  araştırma ve çalışmalar sonucunda
         TEKNİK TEKSTİLE GEÇİŞ     civarında. Oysa tekstil sektörü şu anki  bu iş birliğinin tekstil sektörüne önemli
         SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK     üretimiyle 4,8 dolar seviyesinde. Yani  katkılar yapacağına inandığını ifade
         KAÇINILMAZ           ülke ihracatının birim fiyatının yaklaşık  etti.‘Üretimden yönetime, Ar-Ge’den
         Ülkemizde 600’ün üzerinde Ar-Ge  3 katı. Ama bunun çok daha yükseğini pazarlamaya kadar tüm süreçlerde
         merkezi açıldığını ve bunun (sadece)  de yapabilecek performansa sahibiz.  yeni ekonomi anlayışına ve Endüstri
         %6’ya yakın kısmını tekstil sektörüne  Artık akıllı teknik tekstiller, akıllı tekstiller, 4.0’ın getirilerine uygun insan kaynağı
         ait Ar-Ge merkezlerinin oluşturduğunu  inovatif tekstiller, savunma sanayi,  yetiştirilmesi, yalnızca sektörün ge-
         dile getiren Gülle, Türkiye’de tekstil  uzay sanayi, otomotiv sanayi gibi pek  leceğini değil, Türkiye’nin de ihracat
         sektörünün 4.0 ile ilgili daha çok yol  çok sektör içerisinde bu tekstil ürünleri aracılığıyla büyümesini şekillendirecek
         alması gerektiğinin altını çizdi. gittikçe daha fazla yer alıyor. Bunların  en önemli unsur.
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23