Page 16 - Tekstil Teknoloji
P. 16

İsmail Gülle: ‘The Key To


          Success Is Technical Textile’
          ‘The world is now moving to Industry 4.0. Under these conditions, it is
          getting more and more difficult to continue with the traditional textile
          approach. We have to achieve the transformation of the textile sector to
          the technical textile absolutely. “


          İsmail Gülle, Chairman of the  was one of the vitally important  this situation did not make them
          Board of the Istanbul Textile and  sectors in terms of production,  very happy. Since, they have a
          Raw Materials Exporters’ Associ- export and employment in Turkish  sufficient infrastructure so that they
          ation (İTHİB), gave crucial expla- economy and underlined the fact  can do much more. Additionally,
          nations about the textile sector  that exports developed Turkey and he stated that they as Turkey had a
          in the presentation ceremony of  education increased exports.“The  magnificent logistical position and
          “Master’s Program in Technical  Industry 4.0 is now the talk of the  this position gave them advantag-
          Textile Engineering Management”.  world. Under these circumstances, es to do much more.
          Bahçeşehir University (BAU) and  it becomes gradually difficult to
          Germany RWTH Aachen Technical  sustain the textile sector with the  IT IS INEVITABLE TO
          University will open the program to traditional textile approach. We  ACCELERATE THE PROCESS
      GÜNDEM NEWS 14 THE TURKISH ECONOMY  second supplier of Europe and the  than 600 R&D centers in Turkey
     14    train workers for the sector.  have to transform the sector to the OF TRANSITION TO
                                        TECHNICAL TEXTILES
                         technical textile absolutely.”
                                        By saying that there were more
          TEXTILE IS THE LIFEBLOOD OF Gülle said that Turkey was the
                         seventh one of the world and that
          Gülle both said that the textile
                                        and only 6 % of these centers be-          İsmail Gülle: ‘Başarının Anahtarı


          Teknik Tekstilde’
          ‘Dünya artık Endüsti 4.0’a geçiyor. Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla
          devam etmek gittikçe zorlaşıyor. Tekstil sektörünün teknik tekstile dönüşümünü mutlak
          surette gerçekleştirmek zorundayız.’


          İstanbul Tekstil ve Hammaddele- açısından Türkiye ekonomisi açısından  gerçekleştirmek zorundayız.’
          ri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim  vazgeçilmez sektörlerin başında geldi- Sözlerinin devamında, Türkiye’nin Avru-
          Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Bahçeşehir ğini söyleyen Gülle, Türkiye’nin ihracat- pa’nın ikinci, dünyanın ise 7’nci tedarikçi
          Üniversitesi (BAU) ve Almanya Aachen  la, ihracatın da eğitimle yükseldiğinin  olduğunu dile getiren Gülle, bu tablonun
          Teknik Üniversitesi’nin sektöre insan ye- Endüstri 4.0’ın getirilerine uygun insan kaynağı
          tiştirmek için oluşturacağı “Teknik Teks- yetiştirilmesi, yalnızca sektörün geleceğini değil,
          tillerde Mühendislik Yönetimi Yüksek  Türkiye’nin de ihracat aracılığıyla büyümesini
          Lisans Programı”nın tanıtımı dolayısıyla  şekillendirecek en önemli unsur.
          düzenlenen toplantıda tekstil sektörüne
          yönelik önemli açıklamalarda bulundu. altını çizdi. ‘Dünya artık Endüsti 4.0’ı  kendilerini çok da mutlu etmediğini çün-
                         konuşuyor. Bu şartlar altında geleneksel kü çok daha fazlasını yapabilecek bir
          TEKSTİL, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN tekstil anlayışıyla devam etmek gittikçe  altyapıya sahip olduğumuzu söylerken,
          CAN DAMARI           zorlaşıyor. Tekstil sektörünün teknik  Türkiye olarak muazzam bir lojistik konu-
          Tekstilin üretim, ihracat ve istihdam  tekstile dönüşümünü mutlak surette  ma sahip olduğumuzun ve bunun bize
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21