Page 15 - Tekstil Teknoloji
P. 15

Uster Technologies: Kalite ve İplik Tesisinin

    Kârlılığı arasındaki Dengeyi Mükemmelleştirmek
    İplik tesislerinde kalite yönetimi bugün  laştırılır, ilgili tüm bilgilerden yola çıkarak,
    artık tek başına ele alınamayacak bir  tesis yönetimlerinin can alıcı, önem taşıyan
    konudur. Çok işlevli bir disiplin haline  kararlar almaları sağlanır.
    gelmiştir ve şirketin üretim stratejilerinin
    bir parçasıdır. Tamamen doğru maliyetle  USTER, dünyada öncü kalite sistemleri ve
    doğru kaliteyi sürekli olarak elde etmeye  çözümleriyle iplik tesisinin verimliliğini ve
    odaklanılmaktadır.          kârlılığını arttırmaya kendini adamıştır.

    USTER, benzersiz `iplik tesisini kalite zihniye- USTER ve FACTOR+: Yenilikçilik ve Kalite
    tiyle yönetme´ yaklaşımıyla, iplik tesislerini
    bu zorlukların üstesinden gelmelerinde  Swissmem FACTOR+ birliği, İsviçre tekstil
    yönlendirmeye odaklanmıştır.     makineleri adına gerçek katma değere ortak
                      odaklılığı sembolize etmektedir. Bunun bir
    Total Testing Center         üyesi olarak, USTER bu ilkeleri gerçek anlamda
                      yenilikçi bir ruh ve ödün vermez bir şekilde
    Gerçek bir ilerleme kaydetmenin yolu, en  kalite odaklılığıyla birlikte paylaşmaktadır.
    yeni ve en güçlü laboratuvar test yeniliği
    olan USTER TESTER 6’dan geçer. Bu, kalite  USTER Hakkında
    yönetimi açısından temel bir araç olan USTER
    QUALITY EXPERT’i de kapsar ve bu ikisi bir  Uster Technologies AG’nin merkezi Uster,
    araya gelerek yepyeni Total Testing Center’i  İsviçre’de yer almaktadır, dünya pazarı gene-
    oluşturur. Burada, USTER TESTER 6’dan gelen  linde yapılanmış bir organizasyonla faaliyet
    doğru laboratuvar test bilgileri, iplik üreti- gösterilmektedir. Teknoloji merkezleri ise
    minin %100’ünü kontrol eden iplik temizleyi- İsviçre, Knoxville (ABD) ve Sozhou’da (Çin)
    cilerinden gelen gerçek zamanlı bilgilerle bir  yer almaktadır. Bağlı satış ve hizmet şirketleri
    araya getirilir.           ise önemli tekstil pazarlarında konumlandı-
                      rılmıştır.
    USTER QUALITY EXPERT, USTER TESTER 6’dan
    elde edilen tüm verilerin; ileri teknolije dayalı
    olarak ve ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesini  İletişim
    sağlayan ve en önemlisi de tesis yönetimi için                              13
    net ve pratik bir kılavuz olarak test sonuçla-
    rını yorumlayan ve sunan, ezber bozan bir
    yeniliktir. Burada sadece veri toplanmasının  Uster Teknoloji Tic. A.Ş.
    çok ötesinde, iplikçilere iplik üretiminin her  Belediye Evleri mahallesi
    boyutunda ve tüm iplik tesisinde, hedeflenen  84220 sok. No: 2 / 3 C Blok
    iyileştirmelere ulaşılmasını sağlayan bir  Cukurova/ADANA/TURKEY
    gelişmedir. Kalite ve işleme seçenekleri karşı- T +90 322 454 54 37
                      F +90 322 454 54 73
                      www.uster.com                                                  www.factor-plus.ch
                      USTER® TESTER 6 – The Total Testing Center™
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20