Page 13 - Tekstil Teknoloji
P. 13

˙    ˙
     ISVIÇRE YAPIMI DEMEK, ARTI

            ˙
                              ˙
     ÖZELLIKLER DEMEKTIR.
     ˙ Isviçre tekstil makineleri sektörü; yaratıcılı˘gı, ekonomikli˘gi ve sürdürülebilirli˘gi ile
     öne çıkan kapsamlı çözümleriyle mü¸sterilerine önemli rekabet avantajları
     sa˘glamaktadır – FACTOR :
       Kalite + Kalıcı De˘ger
       Güç + Ortaklık
       Yaratıcılık + Ba¸sarı
       Yüksek Teknoloji + Güvenilirlik
       Performans + Sürdürülebilirlik                        www.factor-plus.ch
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18