Page 10 - Tekstil Teknoloji
P. 10

Caitme 2017: We Kept the


          Pulse of Middle Asia!          Our effort towards ITM 2018 is running at full speed. Our next stop right
          after Iran was Uzbekistan.

          We continue our work towards ITM  -which is currently reaching full oc- the procurement committee with the
          2018, Turkey’s only and world’s one  cupancy level of more than 90%- we officials of Chamber of Commerce
          of the largest exhibition organiza- worked intensively in CAITME 2017  and Industry of Uzbekistan as well
          tions that will host the leaders of tex- 11th Textile Machinery Exhibition  as negotiated with Uzbek officials
          tile machinery and will be organized  held in Uzbekistan -Taşkent Interna- about Uzbekistan’s official and com-
          by Tüyap Fair and Congress Center  tional Expo Center UZEXPOCEN- mercial delegations planned to arrive
          between 14-17 April 2018.   TRE between 13-15 September  at ITM 2018.
          Within the scope of promotion and  2017. Within our contacts, we have Also we held a meeting with the
          visitor activities of ITM 2018 Fair  completed preliminary studies on  AMBIT (Association of International      GÜNDEM NEWS 8
     8
          Caitme 2017: Orta Asya’nın


          Nabzını ‘Yerinde’ Tuttuk!          ITM 2018’e yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İran’ın hemen ertesindeki
          durağımız Özbekistan oldu.

          14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında  larımız tüm hızıyla sürüyor. Hâlihazırda  2017 11. Tekstil Makineleri, Konfeksi-
          Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde  %90’ı aşkın doluluk seviyesine erişen  yon Makineleri ve Teknolojileri Fuarı’nda
          düzenleyeceğimiz, dünyanın dört bir  ITM 2018 Fuarı’nın tanıtım ve ziyaretçi  oldukça yoğun çalışmalarda bulunduk.
          yanından katılacak olan tekstil maki- çalışmaları kapsamında, 13-15 Eylül  Temaslarımız dâhilinde, Özbek resmi
          neleri liderlerine ev sahipliği yapacak,  2017 tarihlerinde, Özbekistan -Taşkent yetkililer ile Özbekistan’dan ITM 2018’e
          alanında Türkiye’nin tek, dünyanınsa  Uluslararası Fuar Merkezi UZEXPO- gelmesi planlanan resmi ve ticari
          en büyük fuar organizasyonlarından  CENTRE ‘de düzenlenen ve Orta Asya heyetler hakkında gerçekleştirdiğimiz
          birisi olan ITM 2018’e yönelik çalışma- pazarının nabzının tutulduğu CAITME  görüşmelerin yanı sıra Özbekistan Tica-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15