Page 26 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 26
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 24


ITMA 2015 REVIEW


Italy Was The Country To Show The

Highest Level Of Attendance To


ITMA 2015


ITMA 2015 Fuarı’na En Yoğun Katılım Gösteren
Ülke İtalya Oldu


454 Italian machinery manufacturers exhibited at the ITMA 2015 Fair. The overall exhibition
space occupied by Italian machinery manufacturers is nearly 32,000 square meters (30% of
the total available surface area), confirming Italy’s leadership position among exhibiting
countries.
ITMA 2015 Fuarı’nda, 454 İtalyan makine üreticisi yer aldı. İtalyan makine üreticileri, fuarda
yaklaşık 32.000 m (kullanılan toplam yüzey alanın %30’u) alanla ITMA 2015’teki en çok katılım
2
sağlayan ülke oldu.
454 Italian machinery manufacturers exhibited at ITMA 2015 Fuarı’nda, 454 İtalyan makine üreticisi yer
the ITMA 2015 Fair. The overall exhibition space aldı. İtalyan makine üreticileri, fuarda yaklaşık 32.000
occupied by Italian machinery manufacturers is nearly m (kullanılan toplam yüzey alanın %30’u) alanla ITMA
2
32,000 square metres 2015’teki en çok katılım
(30% of the total available sağlayan ülke oldu.
surface area), confirming ACIMIT (İtalyan Tekstil
Italy’s leadership position Makine Üreticileri Birliği)
among exhibiting countries. Başkanı Raffaella Carabelli,
“We’re justly proud to have 15 Kasım 2015/ Pazar günü
brought back to Milan the Triennale di Milano’da
world’s major textile düzenlenen basın toplan-
machinery fair after twenty tısında şöyle konuştu:
years,” Raffaella Carabelli, “Doğal olarak, dünyanın
President of ACIMIT (the en büyük tekstil makinele-
Association of Italian Textile ri fuarını 20 yılın ardından
Machinery Manufacturers), Milano’ya geri getirmiş
said at press meeting in olmaktan gurur duyuyo-
Triennale di Milano, 15 ruz. Bu rakamlar sadece
November 2015 Sunday. İtalya’yı diğer katılımcı
“These numbers not only ACIMIT, President Raffaella Carabelli ülkeler arasında birinci
rank Italy first among ACIMIT Başkanı Raffaella Carabelli sıraya koymakla kalmıyor,
exhibiting countries, but bunlar aynı zamanda sek-
are a true testament to the vitality of our sector, and törümüzün canlılığın göstergesi ve İtalyan tekstil sana-
confirm the good state of health of the Italian textile yinin ne kadar sağlıklı olduğunu doğrular niteliktedir”.
industry.”
İtalya tekstil makineleri sanayi ve ACIMIT’in
The commitment of Italian textile machinery indus- sürdürülebilirliğe olan bağlılığı
try and ACIMIT to sustainability Bunun yanı sıra, ITMA’nın bu Milano versiyonu, global
Moreover, this Milan edition of ITMA is a litmus test for tekstil makineleri sektörünün gerçekten sürdürülebilir
assessing the commitment of the global textile bir tekstil ve giyim endüstrisine olan bağlılığını değer-
machinery sector to a truly sustainable textile and lendirmek için de önemli bir sınav, etkinliğin sloganı
garments industry, as the event’s slogan states: “Master da bunu ifade ediyor: “Sürdürülebilir İnovasyon
the Art of Sustainable Innovation”. Italian manufacturers Sanatında Uzmanlaşın”. İtalyan üreticiler bu alanda da
want to play a major role in this area too. önemli bir rol oynamak istiyor.
For some time now, Italian machinery manufacturers Bir süredir İtalyan makine üreticileri, tüketimi ve dola-
have been focusing on the issue of sustainability for their yısıyla da üretim maliyetlerini etkin bir şekilde azaltan
products, in order to satisfy the demand for efficient verimli teknoloji çözümleri talebini karşılayabilmek
technology solutions that effectively cut back on adına ürünlerinde sürdürülebilirlik konusuna ağırlık
consumption, and consequently on production costs. veriyorlar. Raffaella Carabelli: “Derneğimiz, 40’ın üze-
“Our association has been committed to the issues of rinde firmanın katıldığı ‘Sürdürülebilir Teknolojiler’ pro-24 www.tekstilteknoloji.com.tr
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31