Page 19 - Tekstil Teknoloji Aralık-December
P. 19
tekstilteknoloji_aralik.qxp_Tekstil Subat 7.12.2015 20:22 Page 17


ITMA 2015 REVIEW


Outside Italy, the top visiting countries were India (9 per ediyordu. İtalya dışında, en çok ziyaret eden ülkeler,
cent), Turkey (8 per cent) and Germany (7 per cent). Other Hindistan (%9), Türkiye (%8) ve Almanya (%7) oldu.
countries which made it to the top 10 list were France, İlk 10’a giren diğer ülkeler ise, Fransa, Birleşik
United States, Iran, Brazil, Pakistan and Spain. ITMA 2015 Devletler, İran, Brezilya, Pakistan ve İspanya. ITMA
welcomed many groups from the Indian sub-continent. 2015, Hindistan’dan da birçok grubu ağırladı. Ayrıca,
There were also delegations from Central Asia - a region sektörün iş imkanı oluşturma potansiyeli bulunması
where the textile and clothing industry is slated for sebebiyle, tekstil ve giyim endüstrisinin gelişme pla-
development as the sector has the potential to create jobs. nında olduğu Orta Asya bölgesinden de delegeler
A 140-strong Uzbekistan textile and garment industry vardı. Özbekistan tekstil ve giyim sektöründen 140
delegation spent three days at the exhibition. It was kişilik bir delegasyon, fuarda üç gün geçirdi.
coordinated by the Textile and Garment Ministry of Koordinasyonu ise Özbekistan Tekstil ve Giyim
Uzbekistan. Bakanlığı yaptı.

New division - Printing Yeni bölüm – Baskı
Launched as a dedicated sector at ITMA 2015, the printing ITMA 2015’te özel bir sektör olarak faaliyete geçen
chapter featured many established and new exhibitors. baskı bölümü, birçok eski ve yeni katılımcıyı ağırladı.
First-timer Fujifilm showcased its capabilities as a complete İlk kez katılanlardan olan Fujifilm, dijital tekstil baskı
solution provider in digital textile printing. ITMA 2015 has alanında komple çözüm tedarikçisi olarak yetenekleri-
been especially satisfactory, both in terms of the ni sergiledi.
organisation and logistics of the show and the significant “Sürdürülebilir İnovasyon Sanatında Uzmanlaşın”

At ITMA 2015 attended by almost 123.000 visitors from 147 coun- A gala dinner was held for the ITMA 2015 participants.
tries, most of the visitors were from Italy. ITMA 2015 katılımcıları için gala yemeği düzenlendi.
147 ülkeden yaklaşık 123.000 ziyaretçinin izlediği ITMA 2015’te
en çok ziyaretçi İtalya’dan geldi.
level of attendance of customers. The contacts and orders temalı ITMA 2015, Fiera Milano Rho’da net 108.268
we established, above all from India and Turkey markets, m ’lik fuar alanına yayılan, değer zincirini oluşturan
2
largely exceeded our expectations.” Themed 'Master the tüm tekstil ve giyim alanından sergileri barındırdı. MP
Art of Sustainable Innovation', ITMA 2015 featured exhibits Expositions tarafından organize edilen fuar ayrıca, ilk
from the entire textile and garment making value-chain ITMA Sürdürülebilir İnovasyon Ödülü’nün yanı sıra
spread over 108,268 square metres of net exhibition space sürdürülebilirlik gündemi üzerine birçok konferansa
at Fiera Milano Rho. Organised by MP Expositions, it also da ev sahipliği yaptı.
featured several conferences with the sustainable agenda, ITMA 2019 ise, Fira de Barcelona Gran Via fuar
as well as the first ITMA Sustainable Innovation Award. alanında, 20 – 26 Haziran 2019 tarihleri arasında
ITMA 2019 will be held from 20 to 26 June at Fira de gerçekleştirilecek.
Barcelona Gran Via fairground.
ITMA, 2019’da Barselona’ya dönüyor
ITMA returns to Barcelona in 2019 Fira de Barcelona, ilk listede bulunan 9 mekanın ara-
Fira de Barcelona won the international bid organised by sından seçilerek son listeye alınan, ihaledeki diğer üç
CEMATEX, after fierce competition from three other short- adayla girdiği amansız mücadelenin ardından, CEMA-
listed bidders out of an original list of 9 venues. TEX tarafından organize edilen ihalenin kazananı
ITMA was last held in Barcelona in 2011 where visitorship oldu. ITMA 2011 yılında, 138 ülkeden 100.000’i
exceeded 100,000 from 138 countries. 90% of the aşkın ziyaretçinin geldiği Barselona’da geçekleştiril-
visitors came from outside of Spain, and the mişti. Ziyaretçilerin %90’ı İspanya dışından gelmişti ve
international mix of visitors and buyers was very well uluslararası ziyaretçi ve alıcılar, katılımcılar tarafından
received by exhibitors. çok iyi karşılanmıştı.www.tekstilteknoloji.com.tr / 17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24