Page 6 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 6

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:50 PM Page 4

OTM PREVIEWModiano, 2014 Ylnda Yeni

Atlmlar Yapt


Modiano, New Breakthrough in 2014

2014 ylnda bata Savio bobin ve büküm makineleri ve Itema dokuma makineleri olmak
üzere, mümessilliklerini yaptklar rmalarla ilgili hedeerini tutturduklarn açklayan
Modiano, boya terbiye ve nonwoven mümessilliklerinde de cirosunu yükseltti.
Announcing that in 2014 they have reached their targets related to the companies of which
they represent, Savio winding and spinning machines, as well as Itema weaving machines in
the rst place, Modiano increased its turnover in the representations of dyeing, nishing and
nonwoven.

1953 ylndan bugüne, Motex Milano ortaklnda
dünyann önde gelen, talya arlkl tekstil makineleri üretici-
lerinin Türkiye temsilcilikleri ve ithal tekstil hammaddeleri
pazarlamas hizmetlerini sunan Alfredo Modiano Mümessillik,
konusunda uzman sat temsilcileri ve teknik elemanlar ile
Modiano, sektöründe bir referans noktas haline geldi.
Müterilerine her zaman
daha iyi hizmet sunmay
amaçlayan Modiano, 1993
ylnda Motex ortakl ile S
kurduu Modiano Teknik
Hizmetler A.. ile temsilcilii
yaplan tüm rmalarn maki-
ne montaj, onarm ve yedek
parça servisini, stanbul,
Bursa ve Kahramanmara
Ĝ
ubeleri ve yurt genelindeki
G
teknisyenleriyle salyor.
D
Türk tekstil üreticilerine
pazarlamas yaplan ithal
E
iplik, kuma, elyaf gibi tüm (
hammadde satlar, Interl %
Milano ortaklnda gerçek-
Selim Sarfati: 2014 yl, Alfredo Modiano Mümessillik açsndan 2008
lemektedir. Alfredo ylndaki global kriz sonras verimli yllarmzdan biri oldu. E
Modiano Mümessillik bünye- Selim Sarfati: 2014 was, for Alfredo Modiano Representation, one of Ĝ
our efficient years after the global crisis in 2008. 6
sinde bulundurduu 40'n
üzerindeki rma says ile gün geçtikçe büyüyerek Türk sanayi-
E
cisine daima en uygun çözümü sunmay hedeiyor. %
2014 ylnda bata Savio bobin ve büküm makineleri ve Itema ,
dokuma makineleri olmak üzere, mümessilliklerini yaptklar r-
malarla ilgili hedeerini tutturduklarn açklayan Modiano, boya V
terbiye ve nonwoven mümessilliklerinde de cirosunu yükseltti.
OTM 2014 Fuarnda sergiledii Savio Polar makinesiyle büyük
ilgi gören Modiano, ayrca Dou ve Güneydou Anadolu bölge-
sinde büyük bir pazar payna sahip konumda. Bu dorultuda

W W W
4 www.tekstilteknoloji.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11