Page 24 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 24

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:52 PM Page 22

OTM PREVIEW


saatte 39 m² bask hzna sahip Mutoh Drafstation RJ-
900X modelimiz fuar boyunca bask kalitesini tüm misa-
firlerimize göstermitir. Yine transfer kat endüstriyel
üretime yönelik Epson DX7 bask kafas bulunan 190 cm
bask alan ve saat de 29-55 m² bask hzna sahip Mutoh
Valuejet VJ-1924W bask makinemiz, transfer süblimas-
yon parkurumuzda yerini ald. Günümüzde Türkiye ve dün-
yada en çok kullanlan süblimasyon transfer bask maki-
nesi olan, 2 adet Epson DX-7 bask kafasna sahip,
160cm bask alan ve saat de 65-94 m² bask hzyla
transfer bask sektöründe
önde gelen Mutoh Valuejet
VJ-1638WX yenilenen
bask kalitesi ve yeni versi-
yonu ile fuarda tam kapasi-
te 4 gün boyunca tüm fuar
misafirlerimizin süblimas-
yon transfer bask ile ilgili
ilgi oda olmaya devam
etmitir.
Mutoh direk bask makinesi
olarak Epson DX7 bask
kafasna sahip 160 cm
bask alan ve 29-55 m²
bask hzna sahip polyester
kumalarda yüksek kalitede bask yapabilen kullanm
alannda bayrak sektörüne hitap eden Mutoh Valuejet
VJ-1624W digital bask makinemiz, direk bask ve bayrak
sektörün ilgisini çekmitir.
Direk kumaa bask dorultusunda Protexjet direk bask
serisinden blanketli Protexjet 1804-B pigment bask
makinemiz, saat de 55 m² bask hz ve müteri isteine
göre 160,190, 260 ve 320 cm bask alan seçenekleri ile
%100 selülozik elyaf ve %100 pamuk üzerine bask maki-
nemiz 190 cm bask alan ile fuarda çok ilgi gördü.
Kuma üzerine direk pigment, reaktif, disperse ve asid
bask boya seçenekleri ile ev tekstili, parça bask, kilim ve
metraj bask, yün, ipek, polyester kuma, pamuklu
kuma, tüm tekstil sektöründe geni bir alana hizmet
vermek üzere tasarlanm kusursuz bir tasarm olduunu
ziyaretçilerimizden duymak bizi gururlandrd.
Direk polyester, rael, pamuk polyester, saten kuma
22 www.tekstilteknoloji.com.tr
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29