Page 20 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 20

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:52 PM Page 18

OTM PREVIEW


ekilde gelitiriyoruz. Teknolojiyi yakndan takip ederek,
hedeflerimize en ksa sürede ulaacamz düünüyorum.
Çünkü son dönemde, hem teknolojilerimizi yenilemek hem
de farkllamak adna çok önemli atlmlarmz oldu. Ar-Ge
çalmalarmz kapsamnda, yenilediimiz modellerimiz
unlar:
- YSM 01 Boya öncesi yumuak sarm makinesi
- FSM 01 Boya sonras final sarm makinesi,
- KTLM 01 plik katlama makinesi,
- GSM 01 Gipe sarm makinesi.
Yeni makinelerimiz enerji ve yer tasarrufu salyor. Sarm
hzlar artt, kapasiteler yükseldi. Otomasyonlarmz son tek-
nolojiyle yenilendi.

Teknik destekte de yüksek kalite
Bugüne kadar ürettiimiz tüm makinelerin yedek parça hiz-
metlerini hala sunuyoruz. Örnein 10 sene sattmz maki-
neler için yedek parça temin ettiimiz müterilerimiz var.
Teknik destek servisini de eksiksiz ve en iyi ekilde veriyoruz.
Makine satnn ardndan kendi ekibimiz giderek kurulumu
yapyor ve makineyi çaltryor. Ayrca sonrasnda ortaya
çkabilecek her türlü sorunda, en ksa sürede en iyi servis
hizmetini salyoruz. Hatta makine kalitemizin yannda ser-
vis ve desteimizin de çok beenilmesinden dolay, makine-
lerimizi kullanan müterilerimizin referans ve tavsiyesiyle
hem iç pazarda hem de yurt dnda sürekli yeni müteriler
ediniyoruz.
18 www.tekstilteknoloji.com.tr
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25