Page 18 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 18

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:52 PM Page 16

OTM PREVIEW


adm daha yakn olmay amaç edinmi olan Milhan Makine,
kaliteli hizmet anlay ile üretimine devam ediyor.
Milhan Makine; triko üreticileri, çorap üreticileri, iplik boya-
haneleri, önil iplik üreticileri, fantezi iplik üreticileri, doku-
ma öncesi çözgücüler ve çile boyamaya yönelik makineler
gelitirmekte ve üretmektedir.


Yüksek Ar-Ge, yeni modeller
Son dönemde özellikle Ar-Ge çalmalarna younlaan ve
yeni modeller gelitiren Milhan Makine, son teknolojilerini
OTM 2014 Fuarnda tantt. Fuarda iplik boyahane, hal
iplii üreticileri, fantezi iplik üreticileri, iplik büküm üretici-
leri, örme üreticileri, triko üreticileri gibi tekstil üreticileri
tarafndan kullanlan makinelerini sergileyen firma, yurt
içinden ve de yurt dndan gelen ziyaretçilerden büyük ilgi
gördü. Özellikle ran ve Msrdan youn ziyaretçileri olan
Milhan Makine, bata Suudi Arabistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Msr, Banglade, Rusya olmak üzere 43 ülkeye
ihracat yapyor.
2013-2014 yllarnn kendileri için iyi geçtiini belirten,
2015 için de hazrlklara baladklarn vurgulayan Milhan
Makine Yöneticisi Emin lhan, ürettikleri makinelerde yap-
tklar yenilikler ve gelitirdikleri modeller hakknda u bilgi-
leri verdi: Milhan Makine olarak ürünlerimizi Ar-Gede tek-
nik ekibimizle birlikte her geçen gün daha iyi hale gelecek


Milhan Makine OTM 2014 stand
Milhan Makine Booth at OTM 201416 www.tekstilteknoloji.com.tr
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23