Page 16 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 16

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:51 PM Page 14

OTM PREVIEWMilhan Makinenin OTM 2014

Fuarnda Sergiledii Yeni Modeller

Büyük lgi Gördü


New Models Exhibited by Milhan Makine

Attracted Intense Interest at OTM 2014

Exhibition

plik aktarma makineleri üretiminde Türkiyenin öncü üreticilerinden birisi olan Milhan
Makinenin OTM 2014 Fuarnda sergiledii ve iplik boyahaneleri, hal iplii üreticileri, fantezi
iplik üreticileri, iplik büküm üreticileri, örme üreticileri, triko üreticileri gibi tekstil üreticileri
tarafndan kullanlan yeni makineleri büyük ilgi gördü.
The new machines which Milhan Makine, one of the leading Turkish manufacturers in the
eld of the production of yarn transfer machines showcased at OTM 2014 Exhibition for the
use of textile manufacturers such as yarn dye-houses, carpet yarn manufacturers, fancy
yarn manufacturers, twisters, knitters, and knitwear manufacturers drew great interest.

Milhan Tekstil plik Sarma Gda Makineleri San. ve Tic. Ltd. ti.
Türk tekstil sektörüne hizmet vermeye balad 1976 yln-
dan itibaren hedeflemi olduu "Üstün kalite ve müteri
odakl bütünlük tüketiciye saygdr" hizmet anlay ile sek-
töründe ve alanndaki kalitesini koruyarak faaliyetlerine
devam ediyor.
Milhan Makine faaliyetlerine iplik (sarma) aktarma makine-
leri üretimi ile balad,
zaman içerisinde konu-
sunda uzman geni
ürün ve üretim yelpa-
zesine ulat. Milhan
Makine günün gelien
teknolojisini yakndan
takip diyor ve kalitesini
bu çizgide tutuyor.
Yardmc konvensiyonel
makineleri ile birlikte
2100 metre kare kapa-
l alanda yapt çal-
malarn bilgi ve dene-
yimiyle, konusuna
uygun etüt, tasarm ve Milhan Makine Yöneticisi Emin lhan
projelerle destekleyen Emin lhan, Executive from Milhan Makine
firma, üretimde kalite standartlarna uygunluk, ekonomiklik,
Ar-Ge, süreklilik, imalat yeterlilikleri çerçevesinde müteri
memnuniyeti ilkelerini hedefleri dorultusunda hizmet veri-
yor. Çada teknolojinin günümüze getirmi olduu bütün
kolaylklar ve olanaklar ile müterilerine her zaman bir
14 www.tekstilteknoloji.com.tr
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21