Page 10 - tekstilteknoloji_aralik_december_2014
P. 10

tekstilteknoloji_aralk_Tekstil Subat 12/18/14 1:51 PM Page 8

OTM PREVIEW


Temsil ettiiniz rmalar için Türkiyede arlkl
pazarlar hangileridir? Bu balamda OTM 2014
Fuarn Modiano açsndan deerlendirir misiniz?
Selim Sarfati: plik grubumuzun younlukla yer ald
pazar Güneydou Anadolu Bölgesi, dokuma grubumuzun
satlarnda bilindii üzere Bursa ve Denizli arlkta. Boya
apre grubumuzun arl dijital baskda stanbul ve
Bursadayd. Gaziantep bölgesinde de elyaf ve iplik boya
makineleri satlar yükselie geçti.
OTM 2014 yeni bir fuar, müterilerimizin arlkta olduu bir
bölge olduu için iyi geçtiini söyleyebilirim. nanyorum ki
önümüzdeki yllarda çok daha verimli ve deerini kazanm
bir organizasyon haline gelecektir.

2014 yl Türkiye tekstil sektörü için dalgal bir yl
oldu. Sizin görüleriniz nelerdir? Bugünkü duruma
bakldnda 2015 yl nasl geçecektir?
Selim Sarfati: 2014 firmamz açsndan son yllarn arasn-
da öne çkanlardan bir tanesi oldu. Yer aldmz sektörlerde
hedeflerimizin çouna ulam bulunmaktayz.
Ben tekstil yatrmlarnn önünü açk görüyorum ve ITMA
Milanonun da hareketli geçeceini düünüyorum.


Savio açsndan yenilikleriniz var m? Bilgilendirir
misiniz?
Selim Sarfati: 2014 yl Savio için atak yl oldu. Pamuklu
projelerinde markamz öne çkarmay baardk, birçok projeyi
aldk. Savioyu ve bölgede hizmet veren tüm markalarmz
güçlendirmek adna Kahramanmarata Modiano Teknik
Hizmetler ubemizi Ekim aynda açm bulunuyoruz. Buradan
bölgedeki teknik servis ve yedek parça organizasyonumuzu
salayacaz. Teknik personel saymz 12ye yükselttik.
Amacmz, müterilerimize hzl ve kaliteli hizmeti verebilmek.


8 www.tekstilteknoloji.com.tr
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15