Page 9 - Tekstil Teknoloji
P. 9

also to give appreciation for their performance during
      the last three years. The selection was conducted by
      identifying the financial performance of companies
      listed on the Indonesia Stock Exchange and grouped
      by sub category of industry by the Economic Research
      Team. Using financial indicators, the research team
      then produced a list of candidate companies that add
      value to the economy.
      Kordsa, listed among the top 100 companies by one
      of Indonesia’s biggest economics magazines Infobank,
      received this award from Indonesian Economy Minister.
      Kordsa, being selected the ‘Export Star of the Year’ in
      Indonesia in 2016, had also received the ‘Best Em-
      ployee’ award in Indonesia with the project leader who
      realized the Project ‘Safety Experience Center’.
      This year, Kordsa plant in Brazil was listed once again
      among the best employers for the second consecutive
      year. According to a survey conducted by the Great
      Place to Work Institute (GPTW) that included 33 com-
      panies in Bahia in Brazil, Kordsa had been ranked 3rd
      in the list of the best employers with 86% Trust Index.
      Kordsa is also among the 150 Best Employers an-
      nouncement in the Você S.A. guide in Brazil. Kordsa
      got a special recognition called revelation of the year
      because among those companies which applied for
      first time, it had the highest score with 80,5 IFT, an
      iyi performans gösteren şirketlere veriliyor. Şirketlerin
      finansal başarılarını ortaya koyan bu ödül kapsamında;
      yayının ekonomik araştırma ekibi tarafından borsada işlem
      gören şirketler alt gruplara ayrılarak finansal göstergeleri
      değerlendiriliyor ve ekonomiye en yüksek katma değer
      sağlayan şirketler belirleniyor.
      Kordsa, bu yıl yine Endonezya’nın en büyük ekonomi der-
      gilerinden Infobank tarafından belirlenen ‘En Hızlı Büyüyen
      İlk 100 Şirket’ arasına girdi ve ödülü Endonezya Ekono-
      mi Bakanının elinden aldı. 2016 senesinde Endonezya
      İhracat Şampiyonu seçilen Kordsa, 2017 yılında yine
      Endonezya’da ‘İş Güvenliği Deneyim Merkezi’ projesini
      hayata geçiren proje lideri ile ‘En İyi Çalışan’ ödülüne layık
      görülmüştü.
      Kordsa’nın Brezilya fabrikası ise, bu yıl ikinci kez en iyi
      işveren markaları arasında yerini aldı. Great Place to Work
      Institute (GPTW) tarafından, Brezilya’nın Bahia eyaletinde
      33 şirket arasında yapılan araştırmaya göre; Kordsa, ça-
      lışılacak en iyi şirketler sıralamasında birçok şirketi geride
      bırakarak %86 güven endeksi ile 3’üncü sırada yer aldı.
      Kordsa’nın Brezilya’da aldığı bir diğer ödül ise Você S.A.
      tarafından ‘En İyi 150 İşveren’ arasında yer alması oldu.
      Kordsa, iş yerinde çalışanların mutluluğunu ortaya koyan
                             Adv_Filter_t_100x297.indd  1               20.08.14  13:56
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14