Page 8 - Tekstil Teknoloji
P. 8

Kordsa Continues to be


          Granted Awards Globally          Kordsa, an affiliate of Sabancı Holding, operating in a wide area from
          America to Asia Pacific with the mission to reinforce life, strengthens its
          successes globally with new awards.

          The leader of tire and construc- was recently awarded the ‘Best  ates, Kordsa received the ‘Indo-
          tion reinforcement and composite  Practices in Internship Program’  nesia Most Powerful Companies
          technologies, was among ‘100  in Brazil, as well as the ‘Indonesia  (IMPCA) 2017’ award. IMPCA
          fastest-growing companies in  Most Powerful Companies (IMPCA) is an award granted to the best
          Indonesia’ this year. It has been  2017’ award.       companies, which are listed in
          selected as ‘Best Employer’ for  Striving to attain sustainable  the Indonesia Stock Exchange
          2 years in a row in Brazil. Kordsa  growth in every country it oper- according to Warta Economy and
      GÜNDEM NEWS 6
     6
          Kordsa Yurtdışından Ödülleri


          Toplamayı Sürdürüyor          ‘Hayatı güçlendirme’ misyonu doğrultusunda, Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş
          bir alanda faaliyet gösteren Sabancı Holding iştiraki Kordsa, küresel çaptaki başarısını,
          kazandığı yeni ödüllerle taçlandırıyor.


          Bu yıl Endonezya’nın ‘En Hızlı Büyü- Brezilya’dan ‘En İyi Çıkış Yapan Şir- sürdürülebilir büyüme hedefleyen
          yen 100 Şirketi’ arasında gösterilen  ket Özel Ödülü’ ve Endonezya’dan  Kordsa, Endonezya’da ‘En Güçlü
          ve Brezilya’da 2 yıl üst üste ‘En İyi  da ‘En Güçlü Şirketler (IMPCA)  Şirketler (IMPCA) 2017’ ödülünü
          İşveren Markaları’ arasında seçilen,  2017’ ödülüne layık görüldü. aldı. Ödül, Warta Ekonomi yayını
          lastik, inşaat güçlendirme ve kompo- Faaliyette bulunduğu tüm pazar- tarafından Endonezya Borsası’n-
          zit teknolojileri lideri, son olarak da  lar gibi Asya-Pasifik pazarında da  da işlem gören ve son 3 yılda en
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13