Page 6 - Tekstil Teknoloji
P. 6

Great Interest to ITM 2018 App!
          The mobile application of ITM 2018 Textile Machinery Exhibition, the number
          one organization in its field, is in great demand.

          ITM 2018, organizing by Teknik Fairs  plication forms for participation. Thanks features offered by the application.
          and Tüyap with the collaboration of  to the navigation support, which is one
          TEMSAD, will be held in Istanbul Tüyap of the most remarkable features in the  THE KEY FEATURES
          Fair and Congress Center between  application, users will be able to reach  • Multi-Language Support (Turkish,
          April 14-17, 2018 and the ITM 2018  the exhibition area quickly and find  English, German, Italian and Chinese)
          Application, which draws attention  the stands of the companies they are  • News and Updates
          with its design, functionality and  looking for easily. Sharing of news and  • Social Media
          multi-language support is carrying the  ongoing developments for ITM 2018  • Navigation
          exhibition to the pockets of participants and Instagram support are among the  • Online Invitation
          and visitors. Thanks to                      • Application Form
          the app, which supports                      •Exhibition Layout Plan
          Turkish, English, German,                     • Exhibitor Lists
          Italian and Chinese lan-                     The app, which is providing a
          guages, the participants                     seamless experience for users with
          and visitors can be able to                    the frequent updates, has already
          reach all the information                     been downloaded thousands of
          regarding to the exhibition,                   times, despite the fact that only
      GÜNDEM NEWS 4 app also supports online                 App Store and Google Play by
     4     from layout and partic-                      about two months have passed
                                           since its release. IOS and Android
          ipant lists to the news
                                           users can download the app from
          and announcements. The
          invitation requests and ap-
                                           typing ITM 2018 in the search box.

          ITM 2018 Mobil’e Yoğun İlgi!          Alanında bölgesinin bir numaralı organizasyonu olan ITM 2018 Tekstil Makineleri
          Fuarı’nın mobil uygulaması büyük talep görüyor.

          Teknik Fuarcılık ve Tüyap ortaklığı ve  dan ve hızlı şekilde ulaşmasına olanak  • Sosyal Medya
          TEMSAD işbirliğiyle düzenlenen, 14-17  sağlıyor. Uygulamadaki dikkat çeken en • Navigasyon
          Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul  önemli özelliklerden birisi olan navigas- • Online Davetiye
          Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde  yon desteği sayesinde, kullanıcılar hem  • Başvuru Formu
          gerçekleştirilecek ITM 2018 Fuarı’nı katı- fuar alanına hızlıca ulaşabilecekler hem  • Fuar yerleşim planı
          lımcı ve ziyaretçilerin cebine taşıyan ITM de ve fuar alanında aradıkları firmaların  • Katılımcı listeleri
          2018 Uygulaması, tasarımı, işlevselliği  stantlarını kolaylıkla bulabilecekler. ITM  Yayınlanmasının üzerinde henüz iki
          ve çoklu dil desteği ile dikkat çekiyor.  2018’e yönelik haber ve gelişmelerin  ay kadar bir zaman geçmiş olmasına
          Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve  paylaşılması ve Instagram desteği de  rağmen daha şimdiden binlerce kez
          Çince dillerinde hazırlanan ITM 2018  yine uygulamanın sunduğu özellikler  indirilen uygulama sık aralıklarla gelen
          Uygulaması, kullanan tüm ziyaretçi ve  arasında.       güncellemeler sayesinde kullanıcılara
          katılımcıların; fuar yerleşim planından ka-          sorunsuz bir deneyim sunuyor.
          tılımcı listelerine, fuar alanına erişimden  KİLİT ÖZELLİKLER:  IOS ve Android kullanıcıları, cep tele-
          güncel haber ve duyurulara; fuara katılım • Çoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce,  fonlarından App Store ve Google Play’e
          için başvuru formundan online davetiye  Almanca, İtalyanca ve Çince) girip, arama kutusuna ITM 2018 yazarak
          talebine kadar pek çok veriye doğru- • Haber ve güncellemeler  uygulamayı indirebilirler.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11